Itsearviointityökalu laatukriteerien käyttöönottoon

Itsearviointityökalu on tehty laatukriteerien toteutumisen arviointiin

Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan (KVANK) Työn ja päivätoiminnan valiokunta on kehittänyt Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden itsearviointityökalun työ- ja päivätoimintaa toteuttavien organisaatioiden käyttöön.

KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

  • Itsearviointityökalu on tehty tarpeeseen arvioida, kuinka Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit täyttyvät organisaatioissa.
  • Itsearvioinnin kehittämistyössä ja pilotoinnissa on ollut valtakunnallisesti eri toimijoita mukana.

Itsearviointi on tarkoitettu toteutettavaksi

  • organisaatiossa tai sen nimetyssä osassa, kuten toimintayksikössä henkilökunnan kesken
  • yhdessä pohtien ja keskustellen.

Itsearvioinnin pohjalta voi asettaa erilaisia tehtäviä, jotka kehittävät toimintaa edelleen laatukriteereiden viitoittamaan suuntaan. Itsearviointia voi tehdä esimerkiksi kehittämispäivän tai palaverin yhteydessä, pala palalta tai kokonaan kerralla.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa.

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteeksi tulee asettaa entistä selkeämmin vammaisten ihmisten osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille. 

Lisätietoja itsearviointityökalusta: Simo Klem, Kehitysvammaliitto, simo.klem(ät)kvl.fi

Lisätietoja KVANK-yhteistyöverkostosta: Katri Hänninen, valiokunnan sihteeri, katri.hanninen(ät)kvps.fi

Självutvärderingsverktyg för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning

Nu finns det en svensk översättning på utvärderingsverktyg som ska ge stöd i arbetet med att förverkliga kvalitetskriterierna för verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning. FDUV har översatt utvärderingsverktyget så att även svenskspråkiga aktörer ska kunna använda sig av det och bedöma hur väl kvalitetskriterierna är implementerade i verksamheten. Nu går det att utvärdera hur långt man kommit med att stärka delaktigheten och sysselsättningen på enheterna.

Med hjälp av verktyget är det lättare att synliggöra de rutiner som behöver förstärkas och vidareutvecklas. Verktyget består av konkreta påståenden och förklaringar till dem. Personalen kan bedöma hur väl den egna verksamheten motsvarar påståendena.

Verktyget ska kunna användas på olika sätt och organisationen ska själv kunna välja på vilket sätt informationen samlas in. Verktyget utgör modell för centrala aktiviteter och vilka förväntningarna är på verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.

Kom också ihåg att med hjälp av den lättlästa publikationen Stöd i vardagen, kan personer med intellektuell funktionsnedsättning själva ta del av kriterierna. Det underlättar också för personal att diskutera och behandla kvalitetskriterierna tillsammans med servicetagare.

Mer information om kvalitetskriterierna och information om dagverksamhet och arbetsverksamhet hittar du på FDUVs hemsida.

Vill du fråga mer, ta kontakt:

Melanie Shametaj 
040 653 06 70 
melanie.shametaj(ät)fduv.fi