Itsearviointityökalu laatukriteerien käyttöönottoon

Itsearviointityökalu on tehty laatukriteerien toteutumisen arviointiin

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) Työn ja päivätoiminnan valiokunta on kehittänyt Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden itsearviointityökalun työ- ja päivätoimintaa toteuttavien organisaatioiden käyttöön.

KVANK on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Neuvottelukunta edistää YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä asumiseen, työhön ja päivätoimintaan liittyvien palveluiden laadukkaan järjestämisen puolesta. Itsemääräämisoikeus, täysi osallisuus ja valinnan mahdollisuudet kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille.

  • Itsearviointityökalu on tehty tarpeeseen arvioida, kuinka Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit täyttyvät organisaatioissa.
  • Itsearvioinnin kehittämistyössä ja pilotoinnissa on ollut valtakunnallisesti eri toimijoita mukana.

Itsearviointi on tarkoitettu toteutettavaksi

  • organisaatiossa tai sen nimetyssä osassa, kuten toimintayksikössä henkilökunnan kesken.
  • yhdessä pohtien ja keskustellen.

Itsearvioinnin pohjalta voi asettaa erilaisia tehtäviä, jotka kehittävät toimintaa edelleen laatukriteereiden viitoittamaan suuntaan. Itsearviointia voi tehdä esimerkiksi kehittämispäivän tai palaverin yhteydessä, pala palalta tai kokonaan kerralla.

Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluja ja toimintakäytäntöjä, ns. työ- ja päivätoimintaa.

Työ- ja päivätoiminnan tavoitteeksi tulee asettaa entistä selkeämmin vammaisten ihmisten osallisuuden ja työllistymisen edistäminen.

Laatukriteerit on tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille. 

Lisätietoja itsearviointityökalusta: Simo Klem, Kehitysvammaliitto, simo.klem(ät)kvl.fi 

Lisätietoja KVANK yhteistyöverkostosta: Katri Hänninen, valiokunnan sihteeri, katri.hanninen(ät)kvps.fi