Muutokset ja siirtymävaiheet

Tavoite

Palvelun käyttäjät saavat tukea muutoksissa ja siirtymävaiheissa. Heillä on mahdollisuus kokeilla asioita etukäteen. Siirtymät tuki- ja palvelumuotojen välillä ovat mahdollisimman saumattomia.

Palvelujen käyttäjien kanssa laaditaan suunnitelma siirtymävaiheessa huomioitavista asioista. Suunnitelma toimii myös tukitoimien suunnittelun pohjana.

Suunnitelma

 • sisältää toimenpiteet mahdollisten esteiden ja haasteiden ratkaisemiseksi
 • huomioi mahdolliset yhtäaikaiset muutokset
 • ottaa huomioon muutoksen vaatiman ajan
 • huomioi muutoksiin vaikuttavat ihmissuhteet.

Kokeilun mahdollisuus on tärkeää

Palvelujen käyttäjien on mahdollista kokeilla uusia asioita, tilanteita ja ympäristöjä. Näin he saavat tietoa ja kokemuksia valintojen ja päätösten tueksi. Tietoa ja kokemuksia voidaan hankkia esim. työnvarjostuksella (Job Shadow).

Palvelun käyttäjien edistyminen ja saavutukset huomioidaan. Keinoja ovat esim.

 • jatkuva palaute
 • sanallinen tunnustus
 • todistus
 • stipendi
 • portfolio
 • kukitus
 • juhlat.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä

Eri toimijoiden yhteistyöllä varmistetaan, että muutokset ja siirtymävaiheet ovat mahdollisimman saumattomia. Keinoja ovat esim.

 • tiedonsiirto
 • samansuuntaiset suunnitelmat
 • yhdenmukainen tuki määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi
 • yhteydenpito
 • palaute.