Ammattilaisille

Kehitysvamma-ala sisältää laajan kirjon erilaisia ammatteja. Alan työllistymismahdollisuudet ovat hyvät.

Halu auttaa ja olla tukena arjen eri tilanteissa sekä kiinnostus tehdä työtä ihmisten parissa antavat hyvät lähtökohdat alalla työskentelyyn.

Työ kehitysvammaisten ihmisten kanssa on antoisaa, luovaa ja monipuolista. Paljon tukea tarvitsevien ihmisten kanssa työskentelyssä korostuvat kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tukeminen sekä hoiva. Vähän tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa työ on ennen kaikkea ohjaamista, tukemista ja rinnalla kulkemista. Yleisimpiä kehitysvamma-alan ammattinimikkeitä ovat ohjaaja ja hoitaja.

Kehitysvamma-alalla voi työllistyä myös esimerkiksi suunnittelijaksi tai asiantuntijaksi yksityiselle, julkiselle tai järjestösektorille.

Verneri.netin ammattilaisten osiosta löydät tietoa kehitysvamma-alan opinnoista sekä työelämästä. Löydät osiosta myös välineitä arjen työhön.

Sivuilla on lisäksi tietoa alan opinnäytteistä, tutkimusartikkeleista ja projekteista.

Valitse vammaistyö
Ensitiedon antaminen
Yksilökeskeinen työote