Ammattilaisille

Jokaisella yksilöllä on perusoikeus tulla kohdelluksi itsenäisenä henkilönä, jolla on oikeus valita oma polkunsa elämässään. Haluamme tuntea, että meitä arvostetaan ja kohdellaan arvokkaasti yksilöinä. Haluamme tehdä merkityksellisiä asioita.

Kehitysvamma-alan ammattilaisena tai tulevana osaajana sinulla on merkittävä rooli ihmisten tukemisessa kohti heidän omia unelmiaan.

Verneri.netin Ammattilaisille -sivustolta löydät arvokasta tietoa ja työkaluja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen arjessa. Löydät sivuilta myös apua ensitiedon antamiseen perheille. 

Lisäksi sivuilla on tietoa vammaisalan opiskelumahdollisuuksista ja työelämän näkökulmista.

Sivustoltamme löydät myös runsaasti tietoa alan opinnäytetöistä, tutkimusartikkeleista sekä projekteista. Voit hyödyntää niitä esimerkiksi opinnoissasi.

Vammaisalan työt ja opinnot
Yksilökeskeinen työote