Ensitieto perheille

Ensitiedolla tarkoitetaan tässä tietoa, joka annetaan perheelle, kun perheenjäsenet kohtaavat lapsen tai sikiön sairauden tai vammaisuuden.

Ensitieto voidaan ymmärtää suppeasti ensimmäisenä tietona lapsen vammasta tai sairaudesta. Laajasti ymmärrettynä se sisältää lääketieteellisen tiedon lisäksi tietoa esimerkiksi kuntoutuksesta ja palveluista. Tällöin sen päämääränä on tukea ja ohjata perhettä löytämään omat voimavaransa. Laaja-alaisesti ymmärrettynä ensitieto on melko pitkä prosessi perheen elämässä.

Ensitiedon kertominen on hyvin haasteellinen tehtävä työntekijöille, ja sitä pidetäänkin terveydenhuollossa yhtenä vaikeimmista tehtävistä. Työntekijän tulisi kertoa rehellisesti tilanteesta ja samalla luoda toivoa. Ensitieto on erittäin merkittävä asia vanhemmille, koska se vaikuttaa siihen, miten hyvin he selviytyvät uudesta elämäntilanteesta.