FASD

Suomessa arvioidaan syntyvän vuosittain noin 600 vauvaa, joilla on sikiöaikaiseen alkoholialtistukseen liittyvä kehityshäiriö.

Alkoholialtistuksen aiheuttamien sikiövaurioiden laajaa kirjoa kuvataan termillä FASD (fetal alcohol spectrum disorder). Vauriot voivat vaihdella lapsen oppimisvaikeuksista vaikeaan kehitysvammaan. Vaurioiden vakavin muoto on FAS (fetal alcohol syndrome). 

Fetaalialkoholioireyhtymä FAS on jäävuoden huippu kaikista sikiöaikaisista alkoholialtistuksen seurannaisilmoiöistä. Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista noin 70 täyttää FAS-kriteerit. 

Alkoholi on aina vaarallista sikiölle raskauden aikana nautittuna, sillä se läpäisee istukan ja häiritsee sikiön kehitystä. Sikiö voi vaurioitua alkoholista raskauden jokaisessa vaiheessa.

Moni odottava äiti on kuitenkin saattanut juoda alkoholia raskauden alkuvaiheessa ennen kuin on tiennyt olevansa raskaana. Tämä aiheuttaa monesti huolta äidille. Vähäinen altistus ennen kuukautisten pois jääntiä ei kuitenkaan aiheuta sikiölle ongelmia. Tilanne voi olla toinen, jos alkoholin käyttö on ollut hyvin runsasta.

Se, kuinka paljon äiti on raskauden aikana alkoholia nauttinut, ei välttämättä ennusta lapsen tulevaa kehitystasoa. Kuitenkin tiedetään, että mitä kauemmin alkoholinkäyttö raskauden aikana jatkuu ja mitä enemmän äiti juo, sitä todennäköisempää on lapsen vaurioituminen, vakavastikin. Naisilla suurkulutuksen rajana pidetään 16 alkoholiannosta viikossa tai viisi kerta-annosta. Näin suurten alkoholimäärien on selkeästi todettu lisäävän sikiövaurioiden riskiä.

  • Kaikista päihteistä alkoholi aiheuttaa eniten sikiövaurioita. Kun odottava äiti juo, sikiö juo.
  • Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksiin vaikuttavat jokaisen äidin kohdalla myös perinnölliset tekijät. Ne voivat lisätä sikiövaurion alttiutta.
  • Yleisesti ottaen äidin toistuvaa humalahakuista juomista pidetään selkeänä riskitekijänä sikiölle.
  • Turvallisinta on pidättäytyä alkoholinkäytöstä kokonaan raskauden aikana ja jo raskautta suunniteltaessa.

Video: Lyhytelokuvassa kokemusasiantuntijat sekä heitä hoitavat perheet kertovat elämästään.

Video: Ensi- ja turvakotien liitto on teettänyt yhdessä Kehitysvammaliiton, A-klinikkasäätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa Äidiksi tulossa -videon, jonka tavoitteena on herättää odottavat äidit ajattelemaan omaa päihteidenkäyttöä. Videon on alun perin tehnyt Norjan terveyshallitus.

Alkoholi voi vaurioittaa sikiötä raskauden jokaisessa vaiheessa

Video:Kätilö ja HAL-poliklinikan työntekijä Janina Niittymäki kertoo, kuinka ottaa puheeksi raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seuraukset raskaana olevien kanssa. Katso myös koko haastattelu tästä linkistä!

Alkoholi läpäisee istukan ja siirtyy napanuoran kautta sikiöön. Alkoholi on sikiölle voimakas myrkky, sillä sikiön elimistö ei pysty käsittelemään alkoholia samalla tavalla kuin aikuisen. Alkoholi voi vaurioittaa sikiötä raskauden jokaisessa vaiheessa. Sikiön keskushermosto kehittyy koko raskauden ajan.

Siksi juuri keskushermostovaurio on todennäköisin alkoholin aiheuttama vaurio. Alkoholi aiheuttaa myös keskenmenoriskin suurenemisen, sikiön kasvun hidastumista ja jopa sikiön menehtymisen riskin koko raskauden ajan.

Jokaisella elimellä on oma kehitysjaksonsa raskauden aikana. Tällöin elimet ovat myös haavoittuvimmillaan. Sikiön elimistö kehittyy pääpiirteissään viikoilla raskausviikoilla 4–10. Suurin osa vakavista rakenteellisista epämuodostumista tulee sikiölle ennen kymmenettä raskausviikkoa.

Raskaus jaetaan kolmeen raskauskolmannekseen. Täysiaikainen raskaus kestää 280 päivää eli 40 viikkoa. Raskauden kesto lasketaan viimeisten kuukautisten alkamispäivästä. Alkion elämä alkaa kolmannella raskausviikolla, kun munasolu on hedelmöittynyt ja alkanut kasvaa. Sikiötä kutsutaan alkioksi kahdeksan ensimmäistä viikkoa.

Ensimmäinen raskauskolmannes

Elinten muodostuminen alkaa 3. raskausviikolla. Ensimmäisenä alkavat kehittyä aivot ja sydän. Kädet, jalat ja silmät alkavat kehittyä 6. raskausviikolla. Sydän alkaa sykkiä 6. raskausviikolla. Ulkoiset sukupuolielimet alkavat kehittyä 7. raskausviikolla.

Alkoholinkäyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi aiheuttaa elinepämuodostumia ja keskushermostovaurioita.

Toinen raskauskolmannes (viikot 13–24)

Kaikki elimet ovat pääpiirteittäin kehittyneet. Silmien kehittyminen jatkuu, samoin kuin keskushermoston, keuhkojen ja ulkoisten sukupuolielimien. Kasvonpiirteet alkavat muodostua 13. raskausviikolla. Sikiön kuulo kehittyy ja se alkaa reagoida ääniin. Sikiö alkaa olla elinkelpoinen 24. raskausviikosta eteenpäin.

Alkoholinkäyttö toisen raskauskolmanneksen aikana voi aiheuttaa vaurioita muun muassa sikiön näköön, kuuloon, keskushermostoon ja kasvuun.

Kolmas raskauskolmannes (viikot 25–40)

Keskushermoston ja keuhkojen kehittyminen jatkuu. Sikiön ulkonäkö kehittyy lopulliseen muotoonsa. Hampaiden aiheisiin kehittyy kiillepinta. Sikiö kasvaa nopeasti ja saa painoa lisää.

Alkoholinkäyttö kolmannen raskauskolmanneksen aikana voi vaikuttaa muun muassa sikiön ulkonäköön, keskushermostoon ja kasvuun.

FASD-kiekko

Tilaa Kehitysvammaliiton suunnittelema FASD-kiekko, jossa kerrotaan raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista.

  • FASD-kiekossa kerrotaan, kuinka raskaana olevan äidin käyttämä alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Esitettä voi käyttää ja jakaa esimerkiksi neuvoloissa, sekä käyttää opetusmateriaalina kouluissa.
  • Voit tilata raskauskiekkoa postikulujen hinnalla. Sitä on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

tilaukset: koulutus(ät)kvl.fi

Lisätietoa 

FASDiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä:

Sari Somer, FASD-asiantuntija, Kehitysvammaliitto
sari.somer(at)kvl.fi,
puh. 044 906 3765

Tea Kairi, asiantuntija, Kehitysvammaliitto
tea.kairi(at)kvl.fi,
puh. 050 537 0196