FASD-materiaalit

Tällä sivulla on Kehitysvammaliiton FASD-työssä kehitettyjä materiaaleja ja videoita. Materiaalit on tehty arjen tueksi.

FASD-asiantuntijahaastattelut

Sosiaalityöntekijä ja FASD-asiantuntija Anna Asikainen kertoo työstään perheiden ja FASD-lasten ja -nuorten parissa:

Perhehoitaja kertoo työstään ja arjestaan FASD-lasten ja -nuorten parissa:

Sarjakuvat nuorille ja ammattilaisille

FASD Suomi -verkosto on tuottanut sarjakuvia nuorten ja ammattilaisten tueksi. Sarjakuvissa esitellään arjen tilanteita, joissa sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttama vamma voi tulla esiin.

Sarjakuvat auttavat nuoria ymmärtämään FASDin vaikutuksia elämässään ja keskustelemaan niistä muiden kanssa.

Painettuja sarjakuvia voi tilata osoitteesta koulutus(ät)kvl.fi

Sarjakuva erityisen tuen tarpeesta. Joskus ohjeet tuntuvat sekavilta. Siksi on hyvä varmistaa, mitä oli tarkoitus tehdä.

sarjakuvissa kerrotaan oppimisen erityistarpeista: Koulussa tarvitaan tukea ja tämä tieto on hyvä viedä kodista kouluun. Jokaisella ihmisellä on erilaiset tuen tarpeet.

Sarjakuva siitä, kuinka lepo auttaa tilanteissa kun hermot on kireällä.

Sarjakuva siitä, kuinka kaikkeen ehdotettuun ei kannata lähteä mukaan.

Sarjakuva kertoo siitä, ettei FASD tartu

Sarjakuva siitä, kuinka käsitellä oman äitinsä juomista raskauden aikana.

Sarjakuva itsensä hyväksymisestä upeana omana itsenään.

sarjakuva siitä, kuinka taloudenpito voi olla haastavaa, mutta oikeanlaisella tuella siitäkin selviää.

Sarjakuva oikeanlaisen tuen hyödyllisyydestä

Alkoholin vaurioittamat -kirja

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on yhteiskunnallinen tabu, josta puhuminen herättää hyvin voimakkaita tunteita. Lapsen näkökulma kuitenkin helposti unohtuu keskustelussa.

Alkoholin vaurioittamat (toim. Suvi Vaarla) tarkastelee raskaudenaikaisen alkoholinkäytön seurauksia lääketieteen, neuropsykologian, yhteiskuntatieteiden ja elämäkerrallisten tarinoiden näkökulmasta. Kirjaan ovat kirjoittaneet niin asiantuntijat kuin asianosaiset itse: alkoholia raskauden aikana juonut äiti ja alkoholista vaurioitunut nuori. Tilaa Alkoholin vaurioittamat -kirja Opike-kaupasta.

Alkoholin synnyttämät -lyhytelokuva

Ria Karhilan ohjaamassa elokuvassa kuvataan raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamien lasten ja heitä hoitavien perheiden elämää. Elokuvan käsikirjoitukseen ovat osallistuneet sijaisperheet itse. Elokuva sopii hyvin opetuskäyttöön. Lyhytelokuvan kesto on 18 min 31 s.

Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus -tutkimus

Moraalilla on ihmisyhteisöissä ainakin kahdenlaisia tehtäviä. Moraalin kautta pidetään yllä yhteisöllisiä normeja ja sosiaalista kiinteyttä, mutta myös erotellaan hyvää ja pahaa tai oikeaa ja väärää.

Susan Erikssonin sosiologisessa tutkimuksessa tarkastellaan sikiöaikaisen alkoholivaurion saaneen lapsen asemaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisuudessa ja kysytään, onko raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevilla moraalikäsityksillä vaikutusta lapsen asemaan palvelujärjestelmässä. Tutkimusaineistona hyödynnetään ammattilaisten ja sijaisvanhempien teemahaastatteluja. Lapsen sosiaalisen aseman muodostumista tarkastellaan diagnoosikäytäntöä, professionaalisia yhteistyösuhteita, biologisen vanhemman roolia sekä raskaudenaikaista alkoholinkäyttöä koskevaa asenneilmapiiriä käsittelevässä haastattelupuhunnassa. Tilaa Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuntuva asiantuntijuus -tutkimus Opike-kaupasta.

FASD-kiekko - esite raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaaroista

FASD-kiekon molemmat puolet.

Pyöreässä Ole raitis raskaana -esitteessä (pdf) on kuvattu, miten alkoholi vaikuttaa sikiöön raskauden eri vaiheissa. Lisäksi esitteessä on lyhyesti kuvattu raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden diagnoosit.

Painettua esitettä voi tilata Kehitysvammaliitosta postikulujen hinnalla. Tilaukset: koulutus(ät)kvl.fi. Esite on saatavilla seuraavilla kielillä:

Vuonna 2024 Ole raitis raskaana -esite julkaistiin myös pohjoissaameksi, koltansaameksi ja inarinsaameksi. Nämä käännökset on saatavilla vain sähköisesti (pdf-muodossa):

Miten ottaa FASD puheeksi?

Miten ottaa FASD puheeksi? -oppaan kannessa on nuori mies.

Miten ottaa FASD puheeksi? Ohjeita ammattilaisille ja vanhemmille (pdf) -vihko on tehty ammattilaisten ja vanhempien tueksi, kun he käyvät keskustelua FASDista nuoren kanssa.

Kokemusasiantuntijat kouluttavat

Kehitysvammaliitolta voi tilata kouluttajan kertomaan siitä, miten äidin juoma alkoholi vaikuttaa syntyvään lapseen ja minkälaista elämä alkoholista saadun vaurion takia on. Sikiöaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa vakavia vaurioita ja vaikuttaa syntyvän lapsen elämään pysyvästi.

Koulutusta tarjoavat kokemuskouluttajat. Kokemuskouluttajilla on itsellään omakohtaista kokemusta tästä aiheesta. Kouluttajina toimii alkoholista vaurioituneiden lasten sijais- ja adoptiovanhempia sekä FAS-diagnoosin saaneita nuoria aikuisia.

Koulutuksen voi tilata esimerkiksi kouluun, alan oppilaitoksiin tai sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten omiin koulutuksiin. Koulutus kestää noin tunnin.

Ota yhteyttä: FASD-asiantuntija Sari Somer, p. 044 906 3765, sari.somer(ät)kvl.fi