Arki ja palvelut

Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus hyvään arkeen ja toimiviin palveluihin.

Erityistä tukea tarvitsevat ihmiset tarvitsevat palveluja arkensa tueksi, jotta he voivat elää oman näköistä elämää. Tuen, palveluiden ja etuuksien tarkoitus on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnassa osallisena oleminen tarkoittaa mahdollisuutta terveyteen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon ja sosiaalisiin suhteisiin. YK:n vammaissopimus, jonka Suomi allekirjoitti vuonna 2016, vahvistaa näitä perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. 

Arki ja palvelut -osiosta löydät tietoa arjen tueksi tarkoitetuista palveluista ja etuuksista.

Naurava poika.
Hyllyttäjä työssään.
Lähikuva miehestä.