Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Se rajoittaa kuitenkin vain osaa ihmisen toiminnoista. Kaikilla ihmisillä on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä, mutta myös yksilöllisiä tuen tarpeita. Jokainen ihminen on erilainen. 

Kehitysvammaisuuden syitä on paljon. Kehitysvammaisuus voi johtua esimerkiksi muutoksista perintötekijöissä tai odotusajan ongelmista. Kehitysvammaisuuden syynä voi olla myös esimerkiksi synnytyksen aikainen hapen puute, lapsuusiässä tapahtunut onnettomuus tai lapsuusiän sairaus.

  • Kehitysvammaisuus ei ole sairaus. Kehitysvamma on vamma aivojen oppimisen ja ymmärtämisen alueella.
  • Kehitysvamman aste voi vaihdella vaikeasta vammasta lievään vaikeuteen ymmärtää ja oppia asioita.
  • Kehitysvamman syy jää tuntemattomaksi noin 30 prosentissa vaikeista ja 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista.
  • Kehitysvammaisuutta ei tule sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin, kuten liikuntavammoihin tai cp-vammaan. Kehitysvammaoireyhtymään voi kuitenkin kuulua liitännäissairauksia tai/ja -vammoja.
  • Suomessa on arviolta noin 50 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.
Mitä kehitysvammaisuus on?
Itsemääräämisoikeus ja sen tukeminen