Kehitysvammaisuuden syyt

Kehitysvammaisuuteen johtavia tekijöitä tunnetaan monia. Kehitysvammaisuus voi aiheutua mm. seuraavista syistä:

 • äidin raskaudenaikainen infektio tai myrkytys
 • kromosomipoikkeavuus
 • sikiön hapen puute synnytyksen aikana
 • synnytyksen aikainen aivovaurio
 • Rh-tekijä
 • lapsuuden tapaturma
 • synnynnäinen aineenvaihduntahäiriö.

Usein kehitysvammaisuuden syytä ei pystytä selvittämään, vaan syy jää tuntemattomaksi. Syy jää tuntemattomaksi noin 30 prosentissa vaikeista ja 50 prosentissa lievistä kehitysvammoista.

Tunnetuista syistä geneettiset syyt eli perimän virheet muodostavat suurimman joukon ja kattavat noin 30-50 % kehitysvammaisuudesta.

Kehitysvammaisuuden syyt luokiteltuna

Prenataaliset eli raskauden aikaiset, perintötekijöistä johtuvat syyt 30 %:

 • kromosomimuutokset (18 %)
 • geneettiset sairaudet (4 %)
 • monen geenin aiheuttamat poikkeavuudet (8 %).

Prenataaliset eli raskauden aikaiset, tuntemattomista syistä johtuvat epämuodostumat 8 %:

 • yksittäiset keskushermostoepämuodostumat (3 %)
 • epämuodostumaoireyhtymät (5 %).

Muut prenataaliset syyt 11 %:

 • infektiotaudit (1 %)
 • lääkkeet ja myrkyt (alle 1 %)
 • sikiön kasvun ja ravitsemuksen häiriöt (6 %)
 • muut syyt (4 %).

Perinataaliset eli synnytykseen liittyvät syyt 12%

 • infektiot (alle 1 %)
 • syntymään ja synnytykseen liittyvät keskushermoston vauriot (9 %)
 • muut perinataaliset syyt (2 %).

Postnataaliset eli synnytyksen jälkeiset syyt 8 %:

 • infektiot (4 %)
 • psykoosi (2 %)
 • psykososiaaliset syyt (alle 1 %)
 • muut postnataaliset syyt (1 %).

Tuntemattomat syyt 25 %:

 • pelkkä älyllinen jälkeenjääneisyys, ei perinnöllinen (5 %)
 • muut tuntemattomat syyt (20 %).

Syytä ei ilmoitettu 6 %.

Edellä esitetyt tiedot perustuvat vuoden 1986 tilastojen mukaiseen kehitysvammaisuuden syyluokitukseen. Tätä uudempia tilastoja ei ole käytettävissä. Se kuitenkin tiedetään, että suuruusluokissa ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Sikiöseulontojen myötä perintötekijöihin liittyvien oireyhtymien osuus saattaa olla hieman pienentynyt.

Kehitysvammaisuuden syyn määrittäminen

Nykyiset näkemykset kehitysvammaisuudesta edellyttävät kehitysvammaisuutta aiheuttavien erilaisten tekijöiden laaja-alaista tuntemusta. Etiologian eli kehitysvammaisuuden syyn määrittäminen ei voi entiseen tapaan rajoittua pelkästään jonkin diagnoosin poimimiseen eri vaihtoehtojen pitkästä luettelosta.

Perinteisesti kehitysvammaisuuden etiologia on jaettu kahteen kategoriaan:

 • biologisista syistä johtuvaan ja
 • psykososiaalisten tekijöiden aiheuttamaan kehitysvammaisuuteen.

Kuitenkin jopa 50 %:lla kehitysvammaisista henkilöistä mahdollisia kausaalisia tekijöitä on useampia kuin yksi. Näin ollen vanha jako kahteen laajaan kategoriaan ei enää päde.