Mielenterveys

Mielenterveys on kykyä elää mielekästä arkea, solmia ihmissuhteita ja rakastaa. Se on myös kykyä tehdä työtä. Mielenterveyteen kuuluu mahdollisuus kehittyä ja kasvaa omaksi persoonaksi, joka pystyy tuntemaan terveesti ja eläytymään toisen ihmisen asemaan. Mielenterveydellä viitataan henkiseen hyvinvointiin.

Mielenterveys ei kuitenkaan ole pelkästään yksilön ominaisuus eikä se ole pysyvä olotila. Niin ympäristön mahdollisuudet ja tapahtumat kuin yksilön kyvyt ja taipumukset vaikuttavat elämän eri vaiheissa mielen tasapainon löytymiseen tai järkkymiseen.

Mielenterveyttä pitää vaalia ja tukea. Ihmissuhteet, säännöllinen liikunta ja riittävä uni ovat tärkeitä ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille.

Mielenterveyden vaaliminen voi kuitenkin olla ongelmallisempaa kehitysvammaisella henkilölle, koska sosiaalisia suhteita ei välttämättä ole paljoa ja elämänpiiri voi olla muutenkin kapea. Mielekästä tekemistä voi olla liian vähän ja arki voi koostua pitkälti rutiineista. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevatkin mielenterveyden hoitamiseen usein vahvaa tukea omaisilta ja muilta lähi-ihmisiltä.