Mielenterveys

Mielenterveys on kykyä elää mielekästä arkea, ottaa osaa yhteistönsä toimintaan, solmia ihmissuhteita ja rakastaa. Mielenterveydellä viitataan henkiseen hyvinvointiin.

Mielenterveys ei kuitenkaan ole pelkästään yksilön ominaisuus eikä se ole pysyvä olotila. Niin ympäristön mahdollisuudet ja tapahtumat kuin yksilön kyvyt ja taipumukset vaikuttavat elämän eri vaiheissa mielen tasapainon löytymiseen tai järkkymiseen.

Mielenterveyttä pitää vaalia. Ihmissuhteet, säännöllinen liikunta ja riittävä uni ovat tärkeitä ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille.

Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevatkin usein mielenterveyden hoitamiseen vahvaa ja jaksavaa tukea omaisilta ja muilta lähi-ihmisiltä.