Hoito

Lyhytaikais- ja tilapäishoitoa järjestetään perhehoitona, perhelomituksena, laitoshoitona ja asuntoloissa. Kehitysvammaisten ihmisten pitkäaikaishoitoa annetaan perhe- tai laitoshoitona.

Kehitysvammaisen lapsen perheellä on mahdollisuus saada yleisiä ja erityisiä tukia ja palveluja, esimerkiksi avustaja päivähoitoon. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle laaditaan kuntoutus- tai varhaiskasvatussuunnitelma.

Kunnat tarjoavat päivähoitoa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkipaikoissa sekä kunnallisiin päiväkoteihin verrattavissa ostopalvelupäiväkodeissa.

Päivähoitoon perheillä on subjektiivinen oikeus. Kehitysvammaiset lapset voivat joskus olla päivähoidossa vain kuntoutuksellisista syistä. Silloin päivähoitomaksut voivat poiketa tavallisista.