Sosiaaliturva

Vammaisen tai sairaan lapsen vanhemmat voivat hakea tukea lapsen hoitoon. Alle 16-vuotiaan vammaistukea voidaan myöntää määräajaksi tai siihen asti, kun lapsi täyttää 16 vuotta. Tällöin lapsella voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen ja/tai vaikeasti vajaakuntoisen nuoren kuntoutusrahaan.

Omaishoidon tuki tarkoittaa hoidettavalle annettavia palveluita ja omaishoitajalle maksettavaa hoitopalkkiota, vapaata ja omaishoitoa tukevia palveluita. Omaishoito on läheisen vammaisen tai sairaan lapsen tai vanhuksen hoitamista tai huolenpitoa kotona. Hoitajana voi toimia ainoastaan omainen tai muu läheinen henkilö.

Kuntoutusraha on tarkoitettu palkkatyötä tekevälle henkilölle, joka on kuntoutuksessa. Sitä voidaan maksaa myös vammaisen lapsen vanhemmille.

Vammaistuki jaetaan alle 16-vuotiaan vammaistukeen ja 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen. 16 vuotta täyttänyt voi myös olla oikeutettu nuoren kuntoutusrahaan.

Lisätietoa