Sairauspäiväraha

Kehitysvammaiset ihmiset, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä, eivät voi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan kuitenkin kehitysvammaisille henkilöille, jotka ovat jättäneet eläkkeen lepäämään.

Sairauspäivärahaa maksetaan 16-67-vuotiaalle, joka ei sairauden takia pysty tekemään työtä. Päivärahan tarkoituksena on korvata ansionmenetys. Sen määrä riippuu verotettujen työtulojen määrästä.

Hakeminen

Sairauspäivärahaa voi hakea verkossa tai postittamalla lomakkeen. Lue lisätietoa hakemisesta Kelan verkkosivuilta.

Päivärahan maksaminen perustuu sairausvakuutuslakiin (So 111).

Lisätietoa