Toimeentulo opiskelun aikana

Kehitysvammainen opiskelija voi rahoittaa opintojaan seuraavasti:

Kelan ammatillinen kuntoutus

Jos opiskelu on ammatillista kuntoutumista, siihen voi saada seuraavia tukia:

  • Nuoren kuntoutusraha alle 20-vuotiaille ja kuntoutuspäätös.
  • Kuntoutustuki eli määräaikainen eläke ja kuntoutuspäätös.
  • Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutuspäätös.

Hyvinvointialueen tuki

Työkyvyttömyyseläke (Kela) ja hyvinvointialueen tuki (opiskelu katsotaan sopeutumisvalmennukseksi).

Kelan opintotuki

Yleensä kehitysvammaiset ihmiset eivät kuulu opintotuen piiriin, koska he saavat opiskellessaan nuoren kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä ja mahdollisesti muita etuuksia. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintuen maksaminen perustuu opintotukilakiin (Op 601).

Lisätietoa