Asumistuki

Yleinen asumistuki

Asumistukea voidaan maksaa pienituloisille ruokakunnille asumismenojen vähentämiseksi. Tukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnon kustannuksiin.

Ruokakunta maksaa osan asumismenoista itse, koska asumistuki voi olla korkeintaan 80 % kohtuullisiksi katsotuista asumismenoista, jotka ylittävät omavastuun määrän.

Opiskelijat saavat asumistukea samoilla ehdoilla kuin muutkin tuen saajat.

Valtioneuvosto päättää vuosittain omavastuun määrän.

Yleistä asumistukea ei makseta eläkkeensaajille.

Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle henkilölle, joka saa Kelalta kansaneläkettä tai muita eläkkeitä.

Asumistuen suuruus on 85 % omavastuun ylittävistä kohtuullisista asumismenoista. Asumistuen määrä riippuu asumiskustannusten lisäksi hakijan perhesuhteista, perheen koosta sekä tulojen ja omaisuuden määrästä.

Jos henkilö siirtyy julkisin varoin kustannettuun jatkuvaan laitoshoitoon, Kela voi maksaa eläkkeensaajan asumistukea enintään 9 kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että henkilöllä on edelleen asumismenoja.

Lisätietoa