Takuueläke

Takuueläkkeellä korotetaan kaikkein pienimpien eläkkeiden tasoa. Takuueläkettä maksetaan muun muassa kansaneläkkeellä ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen 976,59 e/kk (2024).

Takuueläkkeestä vähennetään henkilön kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, kun muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähimmäisturvan. Jos takuueläkkeen määrä jää pienemmäksi kuin 7,90 e/kk (2024), sitä ei makseta.

Takuueläkettä eivät pienennä

  • eläkettä saavan hoitotuki
  • rintamalisä
  • eläkkeen lapsikorotus
  • ansiotulot (poikkeus: ansiotulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeellä olevien ja takuueläkettä työkyvyttömyyden perusteella saavien takuueläkkeeseen)
  • pääomatulot
  • omaisuus
  • kunnan maksama omaishoidon tuki.

Takuueläkettä voi hakea Kelasta.

Lisätietoa