Päihteet ja rahapelaaminen

Päihteiden käyttö ja rahapelaaminen aiheuttavat monenlaisia haittoja niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnan tasoilla. Päihteisiin ja pelaamiseen liittyvät ilmiöt ja myös haitat koskettavat kehitysvammaisia ihmisiä siinä missä muutakin väestöä.

Haittoja voidaan kuitenkin ehkäistä tehokkaasti. On tärkeää tarjota ymmärrettävää tietoa päihteistä ja pelaamisesta, jotta kehitysvammainen henkilö voi tehdä omaa hyvinvointiaan edistäviä valintoja ja päätöksiä. On myös tärkeää ottaa puheeksi huolta herättävä päihteiden käyttö tai pelaaminen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa huolestuttavat asiat otetaan puheeksi, sitä paremmat ovat mahdollisuudet välttyä isommilta ongelmilta. Jos päihde- tai peliongelma on jo ehtinyt pidemmälle, on myös kehitysvammaisella henkilöllä oikeus saada apua. Tällöin hänet on ohjattava päihdepalvelujen piiriin.

Kehitysvammaisuus, päihteet ja pelaaminen

Kehitysvammaiselle henkilölle voi olla vaikeaa arvioida omaa päihteiden käyttöä ja pelaamista oppimisen, havainnoinnin ja ymmärtämisen vaikeuksien vuoksi. Kehitysvammaisilla henkilöillä on usein kiusatuksi tulemisen ja ulkopuolisuuden kokemuksia. Monilla voi olla heikko itsetunto ja vaikeuksia päästä tekemisiin esimerkiksi muiden samanikäisten nuorten kanssa. Kehitysvammaisilla henkilöillä on myös isoja haasteita työllistyä. Nämä ovat merkittäviä riskitekijöitä päihde- ja pelihaitoille.

Varsinaista tilastotietoa ja tutkimusta kehitysvammaisten henkilöiden päihteiden käytöstä ja pelaamisesta on hyvin vähän. Sininauhaliiton VAPA-projektissa (2001-2004) tehtiin kehitysvammapalveluiden työntekijöille kysely, johon vastanneista ammattilaisista lähes puolet oli kohdannut työssään kehitysvammaisia asiakkaita, joilla on päihdeongelma.

  • Päihde- ja peliongelmat, kuten myös lievemmät haitat, koskettavat kehitysvammaisia henkilöitä siinä missä muutakin väestöä.
  • Mitä itsenäisemmin kehitysvammainen henkilö asuu ja elää sitä suurempi riski hänellä on kohdata päihde- ja pelihaittoja.
  • Kehitysvammaiselle henkilölle päihde- ja peliongelmat merkitsevät myös moninkertaista riskiä toimintakyvyn menettämiselle.

Haittojen ehkäisyn näkökulmasta on tärkeää, että kaikille kehitysvammaisille henkilöille mahdollistetaan pääsy ymmärrettävään ja luotettavaan tietoon päihteistä ja pelaamisesta. Kehitysvammaliiton ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n SELVIS-hankkeessa (2018-2021) on kehitetty selkokielisiä, kehitysvammaisille nuorille aikuisille suunnattuja tietopaketteja sekä testejä oman alkoholinkäytön ja rahapelaamisen arviointiin. Näitä aineistoja voi hyödyntää joko itsenäisesti tai yhdessä ammattilaisen tai läheisen kanssa.

Hyvinvointikaveri - verkkokurssi

mainoskuva - hyvinvointikaveri -verkkokurssi

Selvis-hankeessa (2018-2021) on kehitetty Hyvinvointikaveri-verkkokurssi, joka sopii kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Kurssi kannustaa pohtimaan omia terveellisiä elämäntapoja ja rohkaisee puhumaan omista huolista. Se myös kannustaa osallistujaa pohtimaan, miten voi itse toimia hyvinvointikaverina toiselle henkilölle.

Kurssi sopii esimerkiksi oppilaitosten terveyskasvatukseen sekä työ- ja vapaa-ajantoimintaan. Kurssia voi suorittaa itsenäisesti tai ohjaajan kanssa. Kurssi on maksuton. Kurssi on kirjoitettu helpolla suomen kielellä ja sen voi myös kuunnella. Kurssille on myönnetty selkotunnus.

Kursille pääsee kirjautumalla tästä linkistä tai alla olevalla QR-koodilla.

qr-koodi

Lisätietoja kurssista:

Liisa Jokela,
projektiasiantuntija
Kehitysvammaliitto
liisa.jokela(ät)kvl.fi

Lisätietoa 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (Linkki tulossa syksyllä 2021 kun uusi sivu on julkaistu)

Tietoa päihteistä ja pelaamisesta yleiskielellä

Päihdelinkki.fi - Päihteet ja vammaisuus 

Peluuri www.peluuri.fi

Selkokieliset testit alkoholin ongelmakäytön ja riskipelaamisen tunnistamiseen

Selkokielinen Audit C -testi | EHYT ry
Testaa itsesi: Paljonko juot alkoholia? (AUDIT-C) 

Testaa itsesi: Paljonko pelaat rahapelejä? (selkokieli) | EHYT ry
Testaa itsesi: Paljonko pelaat rahapelejä?

Apua ja tukea

Esteetön työ EMPPA | Sininauhaliitto
Sininauhaliiton Esteetön työ EMPPA 

Päihdeneuvonta: Maksutonta tukea päihteidenkäytön aiheuttamaan huoleen | EHYT ry
Päihdeneuvonta, p. 0800 90045. Maksuton ja anonyymi palvelu kaikille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheisensä päihteiden käytöstä, avoinna ympäri vuorokauden.

Peluuri auttaa, kun pelaaminen haittaa
Peluurin auttava puhelin, p. 0800 100 101. Tukee, neuvoo ja ohjaa peliongelmissa.

Stumppi
Stumppi-neuvontapuhelin, p. 0800 148 484. Tukea ja neuvontaa tupakoinnin lopettajille.