Sairaan lapsen hoito

Lapsen tilapäinen sairaus

Jos lapsi sairastuu, Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Hoitojen ja tutkimusten tulee olla lääkärin määräämiä. Kela korvaa myös lääke- ja sairaanhoitokustannuksia sekä matka- ja yöpymiskorvauksia.

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus jäädä hoitamaan tilapäisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lastaan kotiin. Hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää.

HUOM! Jos kyseessä on yli 10-vuotias kehitysvammainen lapsi, vanhemmat voivat saada hoitovapaata eräiden työ- ja virkaehtosopimusten perusteella. Lisätietoa voi kysyä työnantajalta tai ammattiliitosta.

Hakeminen

  • hakukaavake Kelan toimistosta, verkkosivuilta tai yksityislääkärin vastaanotolta
  • lääkärintodistus

Erityishoitoraha

Erityishoitorahalla korvataan vanhempien lyhytaikaista ansiomenetystä, jos he osallistuvat lapsen hoitoon. Erityishoitorahaa maksetaan vanhemmalle, joka ei pysty tekemään työtään eikä saa poissaoloajalta palkkaa.

Lisätietoa