Sairaan lapsen hoito

Jos lapsi sairastuu, Kela korvaa osan yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkioista sekä tutkimuksista ja hoidoista. Hoitojen ja tutkimusten tulee olla lääkärin määräämiä. Kela korvaa myös lääke- ja sairaanhoitokustannuksia sekä matka- ja yöpymiskorvauksia.

Tilapäinen hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus jäädä hoitamaan tilapäisesti sairastunutta alle 10-vuotiasta lastaan kotiin. Hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää.

  • Jos kyseessä on yli 10-vuotias kehitysvammainen lapsi, vanhemmat voivat saada hoitovapaata eräiden työ- ja virkaehtosopimusten perusteella. Lisätietoa voi kysyä työnantajalta tai ammattiliitosta.

Hakeminen

  • Hakukaavake Kelan toimistosta, verkkosivuilta tai yksityislääkärin vastaanotolta.
  • Lääkärintodistus.

Erityishoitoraha

Erityishoitorahalla korvataan vanhempien lyhytaikaista ansiomenetystä, jos he osallistuvat lapsen hoitoon. Erityishoitorahaa maksetaan vanhemmalle, joka ei pysty tekemään työtään eikä saa poissaoloajalta palkkaa.

Lisätietoa