Linkkejä ja lisätietoa

FASD-yhdistyksiä ym.

 • European FASD Alliance - tarkoitettu organisaatioille, jotka tekevät raskaudenaikaisen alkoholinkäytön aiheuttamien sikiövaurioiden ennaltaehkäisyyn liittyvää työtä ja jotka työskentelevät jo vaurioituneiden henkilöiden kanssa
 • FASD United - tietoa sijaisvanhemmille, biologisille vanhemmille ja terveysalan ammattilaisille
 • National Organisation for FASD - tietoa ja vertaistukea
 • FAS Aware UK - englantilainen järjestö

Suomalaisia julkaisuja

 • Alho, Leena; Kankkunen, Päivi (2006) Naisten lisääntyvä alkoholin käyttö haaste syntyvän lapsen ja äidin hoitotyölle. Sairaanhoitaja-lehti 2.8.2006. 
 • Andersson, Maarit; Hyytinen, Riitta & Kuorelahti, Marianne (toim.) (2008) Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä. Helsinki: Ensi- ja turvakotien liitto. 
 • Asikainen, Anna (2003) FAS-palveluopas. Opas perheille ja yhteistyötahoille. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Autti-Rämö, Ilona; Fagerlund Åse, Korkman Marit (2008) Miten tunnistat sikiön alkoholivauriot? Suomen Lääkärilehti 6/2008, 501506.
 • Autti-Rämö, Fagerlund, Ervanti, Loimu, Korkman, Hoyme (2006) Fetal Alcohol Spectrum Disorders in Finland: Clinical Delineation of 77 Older children and Adolesecnts. American Journal of Medical Genetics 140A, 137143, 2006. 
 • Eriksson, Susan (2011) Sikiöaikainen alkoholialtistus, moraali ja muuttuva asiantuntijuus. Haastattelututkimus alkoholin vaurioittamien lasten palvelujärjestelmästä. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Fagerlund, Åse (2013) Fetal alcohol spectrum disorders in Finnish children and adolescents: diagnosis, cognition, behavior, adaptation and brain metabolic alterations. Åbo Akademi University, Department of Psychology and Logopedics, Psychology. Turku: Turun yliopisto.
 • Koponen, Anne (2006) Sikiöaikana päihteille altistuneiden lasten kasvuympäristö ja kehitys. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö, Kotu. 
 • Koponen, Anne (2005) Katkennein siivin elämään. Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö, Kotu. 
 • Koponen, Anne (2005) Haavoittuva lapsi. Sikiöaikana alkoholille altistuneiden lasten elämä. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö, Kotu. 
 • Koponen, Anne (2004) Vaietut kohtalot. Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö, Kotu. 
 • Määttänen, Kirsti (1999) Suomen Lääkärilehti 32/1999, 40224027. Dialoginen vauvatanssi psyykkisen kuntoutuksen menetelmänä lastenkodeissa. 
 • Nätkin, Ritva (toim.) (2006) Pullo, pillerit ja perhe. Vanhemmuus ja päihdeongelmat. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Pajulo, Marjukka (2005) Äiti-lapsisuhteen vahvistaminen ja sen merkitys päihdeongelman hoidossa. Duodecim, 121, 341342. 
 • Pajulo, Marjukka (2006) Uutta  ajattelua päihdeongelmaisten äiti-vauvaparien hoidossa. Duodecim, 122, 26032611.
 • Pajulo, Marjukka; Tamminen, Tuula (2002) Äidin päihdeongelma, vauva ja varhainen vuorovaikutus, 3032/2002, 30093012.
 • Vaarla, Suvi (toim.) (2011) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
 • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto. 
 • Viittala, Kaisu (2001) "Kyllä se tommosellaki lapsella on kovempi urakka". Sikiöaikana alkoholille altistuneiden huostaanotettujen lasten elämäntilanne, riskiprosessit ja suojaavat prosessit (urn.fi). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.