Työllistymisen tuen kehittäminen

Tarve selkokieliselle neuvonnalle on suurta mm. työstä, työn hakemisesta, tuesta työllistymiseen ja muista tukimuodoista.

Selkokielistä neuvontaa olisi tärkeää antaa esimerkiksi Me Itse -paikallisyhdistyksille ja toimintakeskuksille.

Suurin tarve on paikan päällä annettavalle neuvonnalle.

Erilaisia selkokielisiä oppaita työnhakuun on jo olemassa varsin runsaasti:

KVANK-verkoston työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatukriteerit ja laadun arviointi

Toimintakeskusten työ- ja päivätoimintaa on pyritty ohjaamaan työllistymistä edistävään suuntaan KVANK-verkoston työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatimilla laatukriteereillä.

Laatukriteeri 7

Laatukriteerin 7 tavoite on, että palvelun käyttäjät saavat tukea ja valmennusta päästäkseen ammatillisiin opintoihin ja työhön.

Laatukriteerien toteutumista toimintakeskusten työ- ja päivätoiminnassa voi arvioida itsearviointityökalulla (docx). Kriteeriä 7 käsitellään itsearviointityökalun sivuilla 9-11 (ammatilliset opinnot ja työ).

Palvelun käyttäjiä tuetaan hankkimaan tietoa ja käytännön kokemuksia opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Tuki voi olla esim.

  • tiedonhakua
  • työ- ja koulutuskokeiluja
  • ammatinvalinnanohjauksen palveluja
  • urasuunnittelua
  • työnvarjostustoimintaa
  • opinnollistamista.

Toimintaa kehitetty työllistymistä tukevaan suuntaan

Useissa toimintakeskuksissa toimintaa on jo kehitetty paremmin työllistymistä tukevaan suuntaan.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä:

  • Aula-työkoti, Helsinki: Työhönvalmennus integroitu toimintakeskuksen toimintaan. Lisäksi työ- ja päivätoiminnan muodot tukevat työtaitojen oppimista.
  • OmaPolku, Pirkanmaan setlementtipalvelut oy: Työ- ja päivätoiminnan muodot tukevat työtaitojen oppimista.
  • Työtoiminnan täsmätyö Helsingin toimintakeskuksissa mahdollistaa myös lyhyiden keikkatöiden integroinnin työ- ja päivätoimintaan.
Lisätietoa 

Työllistymisen tukemisen kehittämisen kysymyksissä voit olla yhteydessä:

Simo Klem
Työllisyysasiantuntija
Palkkaamo
p. 040 905 1837
simo.klem(ät)kvl.fi