Ammatilliset opinnot ja työ

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjät saavat tukea ja valmennusta päästäkseen ammatillisiin opintoihin ja työhön.

Palvelun käyttäjiä tuetaan hankkimaan tietoa ja käytännön kokemuksia opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Tuki voi olla esim.

 • tiedonhakua
 • työ- ja koulutuskokeiluja
 • ammatinvalinnanohjauksen palveluja
 • urasuunnittelua
 • työnvarjostustoimintaa
 • opinnollistamista.

Yhteistyö TE-palvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä

Palvelun käyttäjiä tuetaan ammatillisissa opinnoissa ja työssä tarvittavien taitojen, kykyjen ja valmiuksien vahvistamisessa. Mahdollisuudet avoimilla työmarkkinoilla työskentelyyn maksimoidaan. Vahvistettavia taitoja voivat olla esim.

 • työpaikalla tarvittavat ihmissuhdetaidot
 • työhön liittyvät tietotekniset taidot
 • ajan hallinnan taidot
 • rahan käytön taidot
 • opiskeluun ja työhön liittyvät liikkumisen ja matkustamisen taidot.

Yksilöllisyys on tärkeää

Ihmisiä tuetaan valitsemaan työnteon eri vaihtoehdoista itselleen mieluisin ja sopivin. Valinnan tulee perustua yksilökeskeiseen suunnitelmaan. Työnteon eri vaihtoehtoja ovat esim.

 • palkkatyö
 • freelance-työ
 • tuettu yrittäjyys
 • osuuskuntatoiminta
 • vapaaehtoistoiminta.

Työllistymistä avoimille työmarkkinoille työsuhteiseen palkkatyöhön tuetaan joko tuottamalla itse tuetun työllistymisen työhönvalmennusta tai ohjaamalla palvelun käyttäjiä toisen palveluntuottajan työhönvalmennuspalveluun.