Palveluihin vaikuttaminen

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjillä on mahdollisuus osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin sekä henkilöstön rekrytointiin.

Palvelun käyttäjä on yhteistyökumppani ja oman elämänsä asiantuntija

Palvelujen sisältöjen ja toimintatapojen suunnittelu, seuranta, arviointi ja kehittäminen tehdään palvelun käyttäjien ja työntekijöiden yhteistyönä. Palvelun käyttäjä on yhteistyökumppani ja oman elämänsä asiantuntija, ei palvelun kohde.

Yhteistyö voi olla esim. säännöllisiä yhteisiä suunnittelu-, seuranta- ja arviointikokouksia. Palvelun käyttäjät saavat tietoa siitä, miten he voivat antaa palautetta. He voivat toimia haastattelijoina henkilöstön työhaastatteluissa. Henkilöstökoulutuksissa voidaan hyödyntää palvelun käyttäjien kokemusasiantuntemusta.

Räätälöity tuki on tärkeää

Palvelun käyttäjät saavat tarvitsemansa tuen osallistumiseen. Osallistumisen mahdollisuuksia edistävät esim.

  • saavutettavat kokouskäytännöt
  • saavutettavien menetelmien hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa
  • mahdollisuus käyttää tukihenkilöä tai edustajaa
  • mahdollisuus lukea aineistoja selkokielellä tai muutoin saavutettavilla ja ymmärrettävillä tavoilla.