Itsenäisyys

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjät ovat omassa elämässään mahdollisimman itsenäisiä.

Palvelun käyttäjille mahdollistetaan itsenäisyyttä tukevien arjen taitojen harjoittelu, oppiminen ja omaksuminen. Arjen taitoja ylläpidetään, vahvistetaan ja opetellaan aidoissa ympäristöissä.

Arjen taitoja ovat esim.

 • ruoan terveellinen annostelu
 • rahankäytön hallinta
 • sosiaaliset taidot
 • kansalaistaidot
 • medialukutaito
 • median käytön tukeminen (ml. sosiaalinen media)
 • tiedonhankinta
 • vieraat kielet
 • kodinhoito
 • liikkuminen ja matkustaminen
 • ihmissuhteet ja seksuaalisuus
 • itsestä huolehtiminen
 • lukeminen, laskeminen ja muut akateemiset taidot.

Mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen edellyttää, että palvelun käyttäjiä tuetaan valintojen ja suunnitelmien tekemisessä.