Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Kehitysvammainen työntekijä voi työskennellä koko- tai osa-aikaisesti. Hänellä voi olla työkyvyttömyyseläke, hänen eläkeensä voi olla lepäämässä tai hän voi olla täysin ilman työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja voi tehdä lisäksi ansiotyötä, jos tulot eivät ylitä bruttomäärältään 976,59 e/kk (2024). Työskentelystä pitää ilmoittaa Kelaan ja omaan työeläkelaitokseen.

Ansiotuloraja on sidottu kansaneläkeindeksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiotulorajaa tarkistetaan vuosittain.

Mitä eläkkeen lepäämään jättäminen tarkoittaa?

Kela jatkaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamista, jos ansiotulot ovat bruttomäärältään vähemmän kuin Kelan asettama ansaintaraja.

Jos Kelasta työkyvyttömyyseläkettä saavan henkilön työtulot ylittävät ansaintarajan, eläke jää lepäämään.

  • Lepäämään jättäminen merkitsee sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi.
  • Jos työssäkäynti loppuu, työkykyä ei arvioida uudelleen vaan työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu.
  • Eläke voi olla lepäämässä yhtäjaksoisesti kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.
  • Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään, kun se on ollut maksussa yhden kuukauden.

Palkan ja eläkkeen lisäksi voi saada vammaistukea

Palkan lisäksi voi saada Kelasta ylimmän vammaistuen suuruista tukea (492,71 e/kk vuonna 2024), jos on saanut eläkettä saavan hoitotukea ennen kuin jättää eläkkeen lepäämään.

Palkan lisäksi eläkkeensä lepäämään jättävä työntekijä voi saada myös eläkkeensaajan asumistukea, jos hän saa tukea juuri ennen kuin jättää eläkkeensä lepäämään, ja jos asumistuen kaikki muut edellytykset yhä täyttyvät.

Eläkkeensä lepäämään jättäneellä työntekijällä on oikeus myös sairauspäivärahaan sairastuessaan. 

Jos työnteko loppuu, eläke pitää anoa takaisin kirjallisella ilmoituksella. Jos työnteko loppuu lepäämisajan aikana tai ansiotulot putoavat tulorajan alle, työkyvyttömyyseläke palautetaan maksuun ilman uutta työkyvyn arviointia.

Jos työntekijä jatkaa työntekoa eikä pyydä lepäämään jätettyä työkyvyttömyyseläkettään maksuun kahden vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, lakkautetaan työkyvyttömyyseläke automaattisesti. Lakkauttamisen jälkeen eläkkeen takaisin saaminen edellyttää uutta työkyvynarviointia.

Lisätietoa