Asuntoverkoston kuvaaminen

Asuntoverkoston kokonaisuus kuvataan esimerkiksi asuinalueen karttapohjaan tai ilmakuvaan. Karttapohjaan kuvataan, miten asunnot, asuinyhteisöt, palvelutuotannon tukipisteet, palvelut, kulttuuri- ja liikuntatilat, ulkoilualueet ja joukkoliikenneratkaisut sijaitsevat asuinalueella.

Asuntoverkoston kuvaamisen tukena voi käyttää asuntoverkoston mallia. Malli kuvaa, miten asuntoratkaisut ja palvelut sijaitsevat suhteessa toisiinsa. Asuinalue on jaettu vyöhykkeisiin, jotka havainnollistavat asuntojen ja palvelujen välisiä etäisyyksiä.

Asuntoverkoston malli

Esimerkit: Kotkan, Seinäjoen, Turun ja Lahden asuntoverkostojen kuvaukset.