Esimerkkejä asuntoverkostoista

Alla kuvatut asuntoverkostoesimerkit on kehitetty Arjen keskiössä -hankkeessa vuosina 2012-2014.

Kotkan Hovinsaari

Hovinsaaren asuntoverkosto sijaitsee lähellä Kotkan keskustaa ja julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Alueen rakennuskanta on moninaista: kerrostaloja, omakotitaloja ja rivitaloja. Suunnitteilla on myös uusia kerrostaloja. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut, harrastusmahdollisuudet, ulkoilupaikat ja merenranta löytyvät läheltä.

Hovinsaaren asuntoverkosto muodostuu asunnoista, tukipisteistä, sosiaalisista verkostoista, työpaikoista, lähipalveluista ja harrastuspaikoista.

Asuntoverkosto: Kotkan Hovinsaari

Asuntoverkoston ytimeen (Runeberginkatu) rakennetaan kahdeksan asunnon asuntoryhmä. Asuntoryhmän asukkaat asuvat omissa asunnoissa ja tarvitsevat tukea ympäri vuorokauden. Samaan kortteliin asuntoryhmän kanssa tulevat 3-5 asukkaan tukiasunnot. Myös tukiasuntojen asukkaat tarvitsevat asumiseensa vahvaa tukea. Etäämmälle samalla asuinalueella, verkoston uloimmalle kehälle, tulee tukiasuntoja, joiden asukkaiden tuen tarve on kohtalainen.

Asukkaat saavat apua kahdesta tukipisteestä. Toinen tukipisteistä tulee Runeberginkadun asuntoryhmän yhteyteen. Tukipisteestä saa tukea ympäri vuorokauden. Toinen tukipiste tulee Kotkansaarelle (Kotkankatu). Kotkansaaren tukipisteeksi on suunniteltu kerrostalohuoneistoa. Tukipisteessä on paikalla ohjaaja joka päivä klo 9-20. Tukipisteessä voi viettää aikaa, ruokailla ja laittaa ruokaa ja siellä on tarjolla myös keskusteluapua.

Turun Luolavuori

Turun Luolavuoren asuinalueella peruspalvelut ovat lähellä ja paikallisliikenne toimii hyvin. Alueella on pientaloja ja kerrostaloja. Alue sijaitsee lähellä Turun kaupungin pääterveysasemaa. Asuinalueella on paljon mahdollisuuksia harrastustoimintaan ja yhteisöllisyyteen.

Asuntoverkoston asunnot on sijoitettu säteittäin karttaan siten, että ensimmäiset asunnot sijaitsevat verkoston keskustasta 500 metrin säteellä ja seuraavat asunnot 1000 metrin säteellä. Asuntoverkoston sydämessä sijaitsevat asunnot, joiden asukkaat tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Samassa pihapiirissä on asuntoja, joissa asukkaan tuen tarve on pienempi. Mitä kauempana asunto sijaitsee verkoston sydämestä, sitä vähemmän asukas tarvitsee tukea.

Asuntoverkosto: Turun Luolavuori

Asuntoverkoston sydämeen on suunniteltu ympärivuorokautisen tuen asumisyksikkö 12 asukkaalle. Yksikkö jakaantuu kahteen 6-hengen asuntoryhmään. Tulevat asukkaat valitsivat yksikön nimeksi Rokkikoti. Kaksikerroksisen kerrostalon toiseen kerrokseen muuttaa kuusi autismin kirjon asukasta, toiseen kuusi kehitysvammaista henkilöä. Rokkikoti toimii yöaikaisena tukipisteenä asuntoverkoston tukiasukkaille.

Asuntoverkoston toiselle vyöhykkeelle, naapuritaloon, on suunniteltu matalan tuen asuntoja asukkaille, joiden tuen tarve on pienempi. He tarvitsevat päivittäin tukea arkisiin asioihin. Ulkokehällä, naapurikorttelissa, asuu tavallisissa taloissa asukkaita, jotka tarvitsevat vain vähän tukea.

Verkostossa on kohtaamispaikkoja, joissa asukkaat saavat halutessaan joko vertaistukea tai ammattilaisten apua.

Koska asuntoverkoston asukkaiden tuentarve on arvioitu yksilöllisesti ja palvelut mitoitettu oikein, kustannussäästöt tulevat olemaan merkittävät. Tämän hetken suunnitelmissa asuntoverkoston toiselle vyöhykkeelle, matalan tuen asuntoihin, on muuttamassa ympärivuorokautisen tuen asumisyksiköistä kuusi henkeä, ja ulkokehälle kaksi henkeä.

Seinäjoen Pohja

Seinäjoen Pohjan asuinalueen asuntoverkosto sijaitsee linnuntietä noin 500 metrin päässä kaupungin keskustasta. Alueelta on lyhyt matka palveluihin ja vapaa-ajan toimintoihin. Myös alueen julkinen liikenne toimii hyvin. Mahdollisia työpaikkoja ja harrastuspaikkoja on n. 0,5–2 km säteellä runsaasti.

Asuntoverkoston keskukseen (Louhenkatu 2) rakennetaan asumisyksikkö, joka sijaitsee 36 asunnon kerrostalossa. Jokaisessa asunnossa on oma keittiö, erillinen makuuhuone ja kylpyhuone. Asunnot ovat kooltaan 31–38 m2.

Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee asunnot kahdeksalle kehitysvammaiselle henkilölle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea. Toiseen kerrokseen tulee asunnot seitsemälle kehitysvammaiselle henkilölle, jotka tarvitsevat kohtalaista tukea, mutta pärjäävät ilman yövalvontaa. Lisäksi talon yläkerroksiin tulee kolme asuntoa tuetun asumisen asukkaille. Talon muut asunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja.

Talo on suunniteltu esteettömäksi. Talon yhteistilat, kuten pyykkitupa, kerhohuone ja ylimmän kerroksen saunaosasto ovat kaikkien talon asukkaiden käytettävissä, samoin piha-alue.

Asumisyksikön palvelut tuottaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä.

Asumisyksikön asukkaiden lisäksi verkostossa asuu muutamia kehitysvammaista ihmistä omissa asunnoissa. He asuvat 250–500 metrin päässä verkoston keskustasta. He tarvitsevat asumiseen vähäistä tukea (tuettu asuminen).

Lahden asuntoverkosto

Lahdessa suunniteltiin seitsemän henkilön asuntoverkosto. Verkostoa ei suunniteltu tietylle asuinalueelle vaan verkoston asukkaat asuvat toiveidensa mukaisesti omissa asunnoissaan eri puolilla kaupunkia. Verkoston asukkaita yhdistää ystävyyssuhde.

Yksi asukkaista asuu asumisoikeusasunnossa, osa vuokra-asunnoissa, osa säätiöiden hankkimissa tukiasunnoissa.

Asukkaiden tukena on vapaa-ajan ohjaaja ja asumisen ohjaaja. Lisäksi he saavat tukea asuinalueella sijaitsevista asumisyksiköistä ja palvelukodeista. Osa-asukkaista osallistuu työtoimintaan, osa avotyöhön. Asuntoverkostoon on suunniteltu myös tukipistettä. Asukkaat ovat toivoneet, ettei tukipiste tule asumisyksikön yhteyteen vaan yleiseen tilaan.

Asuntoverkostoon sisältyy myös naapuriapua: eräällä asukkaalla on naapurinsa kanssa vastavuoroinen ystävyys- ja avunantosuhde. Yksi verkoston asukkaista on taitava julkisen liikenteen käyttäjä. Hän auttaa muita asukkaita käyttämään julkista liikennettä. Useampi asukas osallistuu vapaa-aikanaan paikallisen vapaapalokunnan toimintaan.