Asuinalueiden tutkiminen

Asuinalueita tarkastellaan siitä näkökulmasta, millaisia asumisen, vapaa-ajan ja työllistymisen mahdollisuuksia ne tarjoavat asuntoverkoston asukkaille. Työryhmä valitsee 3-4 kaupunkirakenteeltaan erityyppistä asuinaluetta, joiden tarjoamia mahdollisuuksia tutkitaan työpajoissa.

Työpajan aluksi asuntotoimen tai kaavoituksen edustaja esittelee asuinalueet esimerkiksi karttojen, satelliitti- tai ilmakuvien avulla. Hän kertoo, millaisia asuntoja, palveluita ja vapaa-ajan mahdollisuuksia alueilla on.

Osallistujat jakautuvat 4-6 hengen ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on tulevia asukkaita. Ryhmät merkitsevät kuviin ja karttoihin paikkoja, jotka ovat tulevien asukkaiden mielestä kiinnostavia tai epämiellyttäviä. Kiinnostavia paikkoja voivat olla esimerkiksi kirjasto, kaupat, ravintolat, liikuntapaikat ja kulttuuritilat. Epämiellyttäviä paikkoja voivat olla esimerkiksi vilkkaat autotiet ja pimeät alikulkutunnelit. Kiinnostavat ja epämiellyttävät paikat merkitään karttoihin eri väreillä.

Lopuksi ryhmät tekevät koosteen havaitsemistaan alueiden mahdollisuuksista ja heikkouksista ja esittelevät ne muille työpajan jäsenille.

Jalkautuminen asuinalueille

Työpajan jäsenet voivat jatkaa asuinalueiden tarkastelua jalkautumalla asuinalueille. Tutkimusmatkoja voi tehdä itsenäisesti tai ryhmissä.

Tutkimusmatkaan voi orientoitua roolipelimenetelmällä. Osallistujat voivat olla esimerkiksi toimittajia, valokuvaajia tai ääniteknikkoja. Toimittaja voi kirjoittaa ylös huomioita ja haastatella ihmisiä. Valokuvaaja voi kuvata ympäristöä ja toimittajan haastattelemia ihmisiä. Ääniteknikko voi äänittää asuinalueen ääniä.

Osallistujat voivat olla myös tutkijoita. Tutkijan tehtävänä voi olla ihmisten käyttäytymisen tarkkailu ja huomioiden ylöskirjaaminen. Hän voi keskittyä esimerkiksi siihen, miten ihmiset käyttävät julkisia ja yksityisiä tiloja.

Vinkkejä asuinalueiden tutkimiseen

Ihmisten tarkkailu: Istu julkisella paikalla ja dokumentoi tunnin aikana näkemäsi ihmiset. Tee yksityiskohtaisia muistiinpanoja. Hahmottele piirroksen avulla kustakin ohikulkijasta yksi asia, joka erityisesti kiinnittää huomiosi.

Lempikatu: Mene kadulle, josta erityisesti pidät. Piirrä katu paperille. Kuvaile tai dokumentoi muulla tavoin kadun yksityiskohdat, esimerkiksi kaupat, talot, liikennemerkit ja puut.

Äänikartta: Istu valitsemallasi paikalla tunnin ajan. Dokumentoi kuulemasi äänet ja havaintojesi ajankohdat. Merkitse karttaan oma sijaintisi ja äänten alkuperä.