Palvelutuotannon kustannukset

Asuntoverkoston tarjoamien palvelujen kustannusarviot perustuvat arvioihin siitä, ketä asuntoverkostossa tulee asumaan ja millaisia palveluja he tarvitsevat. Kustannuksia voidaan arvioida sekä kokonaisuutena että yksittäisten asukkaiden palvelujen kustannuksina.

Arjen keskiössä -hankkeessa tulevia palvelutuotannon kustannuksia arviointiin sekä kokonaisuutena että asukasesimerkkeinä. Kustannuksia verrattiin tulevien asukkaiden aiemmin saamien palvelujen kustannuksiin.

Alla on vertailtu erilaisia asumisratkaisuja ja niiden kustannuksia. Uudenlaisista palveluratkaisuista ei välttämättä seuraa säästöjä heti. Uudenlaiset ratkaisut vaikuttavat kuitenkin pitkällä aikavälillä. Ne lisäävät asukkaiden hyvinvointia, jolloin asukas pysyy pidempään toimintakykyisenä.

Kotkan kustannuslaskelmat

Asukas 1: Muutto laitoksesta avohuoltoon

Henkilö muuttaa laitoshoidosta asuntoverkostoon avohuoltoon. Laitoshoidossa maksut kohdentuvat kokonaisuudessaan kunnalle. Uudessa asunnossa kustannukset jakaantuvat valtion, kunnan ja palvelun käyttäjän kesken. Valtiosta tulee osamaksaja esimerkiksi vuokrakuluissa. Palvelumaksu kohdentuu edelleen kunnalle, mutta maksuosuus pienenee huomattavasti. Asiakkaan asumisen laatu kohenee, kun asuinympäristö on entistä monipuolisempi ja harrastusmahdollisuuksia on enemmän.

Asuminen (laitos) 2014
Kuntahinta laitoshoidolle / vrk Kuntahinta päivä- tai työtoiminnnan palvelulle / päivä Asiakkaalta perittävä täyden ylläpidon maksu laitoshoidossa / vrk
470 € 0 € 26,70 €
Asuminen Saarihovissa
Kuntahinta asumispalvelulle / vrk (olemassa olevan hinnaston mukainen) Päivän aikainen toiminta (6t), henkilöhtaisen avun turvin Asiakkaalta perittävä avohuollon osittainen ylläpito + elintarvikkeet / vrk Asiakkaalta perittävä vuokra (oletettu suunnitteluvaiheen vuokra)
290 € 22 € x 6 = 132 € 5,40 € 580 € / kk

Nykyinen tilanne

Asiakas asuu laitoshoidossa. Laitoshoidon kustannukset ovat 470 €/vrk. Hinta sisältää kaikki kulut, koska kyseessä on laitoshoidon palvelu. Asiakkaalta peritään täyden ylläpidon asiakasmaksu, joka on 26,70 €/vrk.

Tulevaisuus

Asuntoverkostossa asiakas asuu omassa asunnossa, johon hän tarvitsee riittävästi tukea ja ohjausta. Nykyisen kuntahinnan mukaan kustannus on 290 €/vrk. Tämän lisäksi päivittäisen toiminnan kustannukset ovat 132 €/vrk kuudelta tunnilta. Päiväaikainen toiminta tullaan räätälöimään henkilökohtaisen avustajan palveluna. Asiakkaan ateriamaksu on 5,40 €/vrk ja vuokra 580 €/kk. Asukas saa Kelan asumistukea.

Asukas 2: Muutto lapsuudenkodista avohuoltoon

Henkilö muuttaa avohuollon palvelujen piiristä uuden Hovinsaaren asuntoverkoston palvelujen piiriin. Kustannusten kohdentuminen ei juuri muutu, mutta asukkaan elämänlaatu kohenee huomattavasti, kun palvelut monipuolistuvat. Henkilökohtainen apu tarjoaa asukkaalle uusia mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa.

Asuminen (avohuolto) 2014
Kuntahinta asumispalvelulle (15pv/kk lyhytaikaishoidossa) Kuntahinta työtoiminta palvelulle / päivä Asiakkaalta perittävä avohuollon ylläpito ja elintarvikemaksu Asiakkaalta perittävä vuokra
175 €/vrk - 2,30 €/vrk 90,75 €/kk
Asuminen Saarihovissa
Kuntahinta asumis-palvelulle / vrk Kuntahinta työ- ja päivätoimintapalvelulle / päivä Asiakkaalta perittävä ateriamaksu / vrk

Asiakas maksaa vuokraa (oletettu suunnitteluvaiheen vuokra)

290 € 157 € 5,40 € 580 €/kk

Nykyinen tilanne

Asiakas asuu kotona, mutta käyttää tilapäishoitoa 15pv/kk. Asumispalveluiden koko kuukauden kustannus on 175 €/vrk. Asiakas maksaa vuokraa tilapäishoidon ajalta 90,75 €/kk ja elintarvikemaksuja keskimäärin 2,30 €/vrk. Omainen saa tällä hetkellä omaishoidontukea 256,49 €/kk.

Tulevaisuus

Asuntoverkostossa asiakas asuu omassa asunnossa, johon hän tarvitsee riittävästi tukea ja ohjausta. Nykyisen kuntahinnan mukaan asumispalvelun kustannus on 290 €/vrk. Tämän lisäksi asukas osallistuu työ- ja päivätoimintaan, jonka hinta on 157 €/vrk. Asiakkaan ateriamaksu on 5,40 €/vrk ja vuokra 580 €/kk. Asukas saa Kelan asumistukea.

Asukas 3: Muutto ryhmäasumisesta omaan asuntoon

Henkilö muuttaa avohuollon palvelujen piiristä uuden Hovinsaaren asuntoverkoston palvelujen piiriin. Kustannusten kohdentuminen ei juuri muutu, mutta asukkaan elämänlaatu kohenee huomattavasti, kun palvelut monipuolistuvat. Henkilökohtainen apu tarjoaa asukkaalle uusia mahdollisuuksia osallistua ja harrastaa.

Asuminen (avohuolto) 2014
Kuntahinta asumispalvelulle/vrk Kuntahinta työtoimintapalvelulle / päivä Asiakkaalta perittävä avohuollon ylläpito ja elintarvikemaksu/vrk Asiakkaalta perittävä vuokra
57 € 30,88 € 7,33 € 332 €/kk
Asuminen omassa asunnossa 2015
Kuntahinta asumispalvelulle / vrk Kuntahinta työtoimintapalvelulle / päivä Asiakkaalta perittävä ateriamaksu / vrk Asiakas maksaa vuokraa (oletettu suunnitteluvaiheen vuokra)
46 € 31 € 2 € 580 €/kk

Nykyinen tilanne

Asiakas asuu ryhmäasunnossa, jonka kustannukset ovat 57 €/vrk. Työtoiminnan kustannukset ovat 30,88 €/vrk. Asiakas maksaa ylläpitomaksua 7,33 €/vrk ja vuokraa 332 €/kk.

Tulevaisuus

Asuntoverkostossa asiakas asuu omassa asunnossa, jossa avohuollon palvelumaksu on 46 €/kk. Asukkaalle tämä palvelu on ilmaista. Henkilö käy työtoiminnassa, jonka kustannus on 31 €/vrk. Asiakkaan ateriamaksu on 2 €/vrk ja vuokra 580 €/kk. Asukas saa Kelan asumistukea.

Turun kustannuslaskelmat

Nykyinen tilanne

Kaksitoista asukasta muuttaa laitoshoidosta asuntoverkoston Rokkikotiin. Tämän hetkinen kuntahinta laitoshoidossa on 203 €/pv, joka sisältää työ- ja päivätoiminnan sekä koko ylläpidon. Laitoshoidon asiakkaalta perittävä asiakasmaksu on 80 % kansaneläkkeestä, joka on pääsääntöisesti asiakkaiden tulonlähde.

Tulevaisuus

Esimerkki 1

Tulevaan asuntoverkoston ympärivuorokautiseen asumispalveluun muuttaa 12 asiakasta, joiden kuntahinta on 120 €/vrk. Jokainen asumispalveluissa asuva henkilö maksaa vuokraa 526 € (Kelan maksimi, koskaan asiakkaalta ei peritä yli Kelan tuen). Työ- ja päivätoiminnan kuntahinta 12 asiakkaalle on 69 €/hlö/pv. Osittainen ylläpito on asiakaskohtainen perustuen asukkaiden tarpeisiin. Osittaisen ylläpidon hintahaitari on 0–54 €/kk. Elintarvike kustannukset ovat niin ikään asukaskohtaisia. Asiakkaat maksavat siitä, mitä aterioita he syövät/tilaavat.

Laitoshoidon ja asumispalvelujen hintaero on seuraava: laitoshoito 203 €/per asiakas/per päivä ja asumispalvelut 189 €/per asiakas/per päivä. Kahdentoista asiakkaan kohdalla kuntahintaero on seuraava: laitoshoito 876 960 €/12 asiakasta/vuosi verrattuna asumispalvelut 816 480 €/12 asiakasta /vuosi. Kustannusten ero on 60 480 €/vuosi.

Esimerkki 2

Asumisyksiköstä (120 €/vrk + 69 € työ- ja päivätoiminta/vrk) muuttaa kuusi asiakasta asuntoverkoston kakkoskehälle omaan asuntoon ilman yövalvontaa (96 €/vrk + 69 €/vrk työ- ja päivätoiminta). Kuuden asiakkaan kohdalla kuntahintaero on seuraava: ympärivuorokautisen asumispalvelun kustannus: on 408 240 €/vuosi ja tuettuna asumisen kustannus verkostossa on 356 400 €/v, joten kustannusten ero on 51 840 €/vuosi.

Esimerkki 3

Asuntoverkoston kakkoskehältä (96 €/vrk + 69 €/vrk työ- ja päivätoiminta) kaksi asiakasta muuttaa verkoston ulkokehälle (71 €/vrk + 69 €/vrk työ- ja päivätoiminta) Kahden asukkaan kohdalla kustannukset  kakkoskehällä ovat 118 800 €/vuosi ja ulkokehällä kahden asukkaan kustannukset ovat 100 800 €/v, joten erotus 18 000 €/vuosi.