Kuvataideterapia

Kuvataide- tai taideterapia on psykoterapeuttinen kuntoutusmuoto, taiteen tekijän ja ulkomaailman välinen kommunikaatiokeino. Terapian keskeinen tavoite on vahvistaa yksilön omanarvontuntoa ja itsensä hyväksymistä.

Kehitysvammaisten taideterapiassa on kysymys pitkäjänteisestä kuntoutuksellisesta ja persoonallisuutta eheyttävästä terapiamuodosta. Oleellista on omin käsin tehdyn taideteoksen tuottama ilo ja tyydytys. Useimmat kehitysvammaiset pystyvät luovaan toimintaan eivätkä epäile omia kykyjään.

Kuvataideterapia on luovaa toimintaa, jonka toteutusmuotoja ovat maalaaminen, muovailu, piirtäminen yms. Keskeistä terapiassa on luomisprosessi, jonka aikana tekijä tuotosta tehdessään ilmaisee itseään ja omia tunteitaan. Kuvataideterapeutteja työskentelee mm. kuntoutuskeskuksissa, sairaaloissa, psykiatrisissa sairaaloissa ja järjestöissä.

Teksti: Neuropsykologi Kirsi Valkonen

Lisätietoa