Kuntoutustutkimus

Kuntoutustutkimuksessa arvioidaan kehitysvammaisten päivittäisiin toimiin liittyvät erityisvaikeudet ja toimintakykyä. Tutkimuksessa selvitetään myös mahdolliset psyykkiset ongelmat ja käytöshäiriöt sekä kartoitetaan aisti- ja liikuntavammat.

Tutkimuksen tuloksena suunnitellaan tarpeisiin vastaava kuntoutus.

Tutkimuksen tekee moniammatillinen kuntoutustyöryhmä. Siihen kuuluvat lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja mahdollisesti eri alan terapeutteja. Vastuu kuntoutustutkimuksesta kuuluu hyvinvointialueelle.