Terapioiden korvaaminen

Erilaisia terapioita kutsutaan lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Lääkinnällistä kuntoutusta on mahdollisuus saada Kelan, terveyskeskuksen ja kunnan korvaamana.

Vaikeavammaisille

Kela korvaa lääkinnällisenä kuntoutuksena seuraavia palveluja:

 • puheterapia
 • fysioterapia (mahdollisesti myös ratsastusterapia, jos se on osa fysioterapiaa tai toimintaterapiaa)
 • toimintaterapia
 • psykoterapia (mahdollisesti myös perheterapia ja kuvataideterapia, jos ne ovat osa psykoterapiaa)
 • musiikkiterapia
 • kuntoutusjaksoja yksityisissä kuntoutuskeskuksissa
 • vanhemmille ohjauskäyntejä, jossa heitä ohjataan harjoittelemaan lapsensa kanssa esimerkiksi tiettyjä liikkeitä

Muille ryhmille

Terveystoimen maksamaa lääkinnällistä kuntoutusta ovat

 • kuntouttavat hoitotoimenpiteet, esimerkiksi fysioterapia ja puheterapia
 • neuvonta
 • kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien tutkiminen
 • apuvälinehuolto
 • sopeutumisvalmennus ja -ohjaus sekä muut näihin rinnastettavat toimet.

Terapioiden järjestäminen kuuluu kunnan terveystoimelle ja Kelalle.

Järjestämisvastuu perustuu kansanterveyslakiin 14 § 2 ja 10 kohdat (So 401), lakiin kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3 § (So 302), asetukseen kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3 § (So 303) sekä asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta (So 306).