Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on

  • tukea perhettä löytämään voimavaroja ja keinoja selviytyä arjessa
  • antaa uusinta tietoa vammasta tai sairaudesta sekä sen hoidosta tai kuntoutuksesta
  • tukea vanhemmuutta sekä rohkaista perhettä toimimaan yhdessä,
  • auttaa vanhempia löytämään arkisia nuoren kehitystä tukevia käytännön ratkaisuja
  • tarjota vertaistukea
  • antaa tieto tukitoimista ja palvelujärjestelmästä ja
  • pohtia sisarusten asemaa.

Kursseilla on yleensä paikalla eri alan asiantuntijoita, kuten lääkäri ja sosiaalityöntekijä. Kursseille on mahdollisuus ottaa lapset ja nuoret mukaan ja heille järjestetään omaa ohjelmaa.

Kurssin ajalta voivat vanhemmat saada kuntoutusrahaa, jos he menettävät ansiotulonsa kurssin ajalta.

Jos kehitysvammaisella lapsella on lisävammoja, esimerkiksi näkö-, kuulo- tai cp-vamma, alan järjestöt järjestävät sopeutumisvalmennuskursseja.