Kehitysvammaisten ja harvinaissairaiden ravitsemus

Yleiset ravitsemussuositukset on laadittu koko väestöä ajatellen, ja siksi ne toimivat pohjana myös kehitysvammaisten ja harvinaissairaiden ihmisten ruokavaliolle. Kehitysvammasta, etenkin sen liitännäisvammoista ja -sairauksista, riippuen energian- ja ravintoaineiden tarve voi vaihdella suurestikin. Riittävästä ravitsemuksesta on pidettävä erityisen tarkasti huolta etenkin, jos

  • syöminen on hyvin valikoivaa, vaikeutunutta tai hyvin hidasta
  • energiantarve on normaalia suurempi, esim. oireyhtymään liittyvien jatkuvien pakkoliikkeiden vuoksi, jotka rasittavat suuria lihaksia
  • ruokaileminen on täysin ulkopuolisen henkilön varassa.

Etenkin monivammaisilla kehitysvammaisilla henkilöillä on suuri vajaaravitsemuksen riski.

Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan yhden tai useamman ravintoaineen saannin puutetta, josta aiheutuu henkilölle haitallisia muutoksia.

Vajaaravitsemuksen lisäksi kehitysvammaisten ja harvinaisesti sairaiden ravitsemustila voi heiketä nopeasti monesta syystä. Kehitysvammaisuuteen tai harvinaissairauksiin voi liittyä myös ali- ja ylipainoa. Ylipaino on yleisempää lievästi ja keskivaikeasti kehitysvammaisilla ihmisillä. Vaikeasti kehitysvammaiset ovat taas yleisimmin alipainoisia.

Päivityshistoria: Johanna Rintahaka 1.4.2017 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019

Lisätietoa 

Aiheesta muualla

Lähteet