Esimerkkejä ravitsemuksellisista erityispiirteistä eri oireyhtymissä

Alla on esimerkkejä erilaisista kehitysvammaoireyhtymistä ja harvinaissairauksista sekä niihin mahdollisesti liittyvistä liitännäisoireista, joiden kohdalla oikeanlainen ravitsemus on erityisen tärkeää.

Prader-Willin oireyhtymä

Prader-Willin oireyhtymää sairastavalla on tavanomaista pienempi energiantarve. Oireyhtymään kuuluu yleisesti myös kylläisyyden tunteen puuttuminen, pakonomainen syöminen ja ruokariippuvuus. Nämä johtavat helposti ylisyömiseen ja sairaalloiseen lihavuuteen. Sen vuoksi syömiskontrollin oppiminen tai muutoin ravitsemushoidon toteuttaminen syömistä rajoittamalla on merkittävää liitännäissairauksien ehkäisemiseksi.

Downin oireyhtymä

Downin oireyhtymään liittyy alttiutta moniin terveysongelmiin ja sairauksiin, kuten keliakiaan, kilpirauhasen vajaatoimintaan, epilepsiaan ja ruoansulatuskanavan poikkeavuuksiin. Masennus ja varhainen muistisairaus ovat myös yleisiä. Pienen lihasmassan, vähäisen aktiivisuuden ja voimakkaan ruokahalun vuoksi paino on usein noususuhdanteinen.

Vaikeahoitoinen epilepsia

Epilepsia on vaikeahoitoinen, kun kohtauksia ei saada vähenemään lääkityksen avulla. Tällöin voidaan kokeilla mm. ketogeenistä ruokavaliota. Useat epilepsialääkkeet ärsyttävät ruoansulatuskanavaa, ja ripuli, ummetus, vatsakivut, painonmuutokset ja pahoinvointi voivat vaikuttaa ravitsemustilaan heikentävästi.

Fenyyliketonuria eli PKU-tauti ja muut harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

Aineenvaihduntasairauksissa jokin elimistön entsyymi toimii virheellisesti. Yksilöllisesti räätälöity erityisruokavalio on silloin välttämätön terveydelle.

Autismikirjo

Epätavalliset ruokamieltymykset, kieltäytyminen joistakin ruoka-aineista (ruoka-aversiot) tai ruokailutilanteiden kokeminen epämiellyttävinä esimerkiksi aistiyliherkkyyden tai aistialiherkkyyden vuoksi johtavat helposti valikoivaan syömiseen ja kapea-alaiseen ruokavalioon. Ne saattavat johtaa pitkällä aikavälillä virhe- tai vajaaravitsemukseen.

Lisätietoa