Letkuravitsemus

Letkuravitsemus tarkoittaa sitä, että ravitsemus toteutetaan vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun (PEG) tai harvemmin ohutsuoleen (PEJ).

Väliaikainen nenämahaletkun kautta toteutettava ravitsemus on myös yksi letkuravitsemuksen muoto.

Syynä letkuravitsemukseen on usein se, että tavanomaisesti suun kautta syöminen ei ole turvallista tai se on mahdotonta. Yksilöllä voi olla ongelmia suun, nielun, ruokatorven tai vatsalaukun alueella tai on ilmennyt nielemisongelmia, jotka voivat johtaa aspirointiin eli ruoan menemisen henkitorven puolelle.

Osalla letkuravitsemuksen aloittamisen syynä voi olla vaikeus saada riittävästi ravintoa suun kautta, ja silloin letkuravitsemusta voidaan käyttää suun kautta syömisen lisänä turvaamaan riittävä ravitsemus.

Joihinkin kehitysvammaoireyhtymiin liittyy ravitsemushaasteita, joiden vuoksi letkuravitsemusta voidaan tarvita heti syntymän jälkeen, myöhemmin kasvuvaiheessa tai etenevissä sairauksissa toimintakyvyn heikentyessä. Esimerkiksi Prader-Willin ja Downin syndroomissa vauvoilla ilmenee lihasvelttoutta, joka vaikeuttaa imemistä ja nielemistä, jolloin letkuravitsemusta tarvitaan usein tueksi.

Nielemisvaikeutta voi liittyä myös epilepsian vaikeutumiseen tai Alzheimerin taudin etenemiseen. Monesti toistuvat aspiraatiopneumoniat johtavat letkuravitsemuksen tarpeeseen, koska aspirointi on merkki siitä, että suun kautta syöminen ei ole enää turvallista. Joihinkin oireyhtymiin kuuluu myös ruoansulatuskanavan rakennepoikkeavuuksia, kuten ruokatorven tukkeuma tai ruoka- ja henkitorven välinen ylimääräinen yhteysaukko (fisteli). Hyvin usein perheet kokevat, että vaikeasta, turvattomasta ja monesti pelottavastakin suun kautta syömisestä letkuravitsemukseen siirryttäessä arki helpottuu ja huoli riittämättömästä ravitsemuksesta häviää.

Letkuravintovalmisteet voidaan antaa joko kerta-annoksina ruiskun avulla, erillisen ravinnonsiirtoletkun kautta pumpulla tai vapaasti tiputtamalla tarkoituksenmukaisen välineistön avulla. Markkinoilla on monenlaisia eri tarkoituksiin ja tarpeisiin sopivia letkuravintovalmisteita useammalta eri valmistajalta. Ravitsemusterapeutti suunnittelee kullekin ihmiselle yksilöllisesti tarpeita vastaavan ateriasuunnitelman.

Letkuravitsemuksessa ilmenee joskus haasteita. Letkut voivat tukkeutua tai vuotaa, tai ravitsemuksen toteuttaminen aiheuttaa kipua, pulauttelua, oksentelua tai täydenolontunnetta. Onpa käynyt niinkin, että letkut ovat tuntuneet häiritseviltä ja ne on repäisty irti. Yleensä haasteisiin ja ongelmakohtiin löytyy ratkaisu viimeistään ammattilaisen avustamana.

Päivityshistoria: Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019

Lisätietoa 

Aiheesta muualla ja lähteet