Valmistautuminen terveydenhuollossa käyntiin

Ennen menoa lääkäriin tai muuhun terveydenhuoltoon on tärkeää, että tukea tarvitsevan henkilön kanssa käydään läpi, mistä tulevassa käynnissä on kysymys: minkä asian takia vastaanotolle mennään ja kuka lähi-ihminen tulee henkilön tueksi.

Lähi-ihmisen mukana olo on tärkeää, jotta vastaanottokäynnillä saadaan apua oikeaan asiaan ja lääkäri saa käyttöönsä tarvittavat tiedot. Yhdessä voidaan tehdä muistilista niistä asioista, jotka halutaan ottaa puheeksi. Lähi-ihmisen mukanaolo voi myös rauhoittaa tilannetta ja tuoda turvallisuuden tunnetta.

Kehitysvammaiset henkilöt ovat joskus monivammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat usean erikoisalan osaamista. Näin on erityisesti henkilöillä, joilla on harvinainen kehitysvammaoireyhtymä. Heidän omaisensa tai lähityöntekijänsä joutuvat usein toimimaan tiedonvälittäjinä erikoisalojen ja hoitavan tahon välillä.

Kehitysvammaisten henkilön kohtaamisessa asiakkaana tulisi huomioida esimerkiksi mahdolliset kommunikointiin liittyvät erityistarpeet ja varmistaa ymmärtäminen kommunikoinnin apuvälineitä käyttäen. Hyviä apuvälineitä ovat tukikuvat, tukiviittomat ja sosiaaliset tarinat. On tärkeää, että henkilö voi ilmaista oman tahtonsa.

Kehitysvammainen henkilö asiakkaana -sivuilta löydät tietoa, miten voit valmistautua erityistä tukea tarvitsevan henkilön kohtaamiseen terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa.

Papunetistä löydät materiaalia kommunikoinnin tukemiseen