Lait

Kehitysvammaisia ihmisiä ja vammaisten henkilöiden perheitä sekä vammaispalvelujen järjestämistä koskevia keskeisiä lakeja ovat

  • perustuslaki (1999/731)
  • hallintolaki (2003/434)
  • sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (2000/812)
  • kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (1977/519)
  • laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)
  • laki omaishoidon tuesta (2005/937)
  • sosiaalihuoltolaki (2014/1301) sekä sosiaalihuoltolaki (1982/710) 27 d § ja 27 e § pykälien osalta (vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta)
  • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (1992/734).

Uusi vammaispalvelulaki

Vammaispalveluita ja kehitysvammapalveluita koskevaa lakiuudistusta on valmisteltu pitkään.

Viime vaalikauden lopulla säädetyn uuden vammaispalvelulain piti tulla voimaan 1.10.2023.

Eduskunta äänesti 27.9.2023 vammaispalvelulain voimaantulon siirtämisestä. Uusi voimaantulopäivä on 1.1.2025.

Petteri Orpon hallitus perusteli voimaantulon siirtämistä sillä, että näin pystytään tarkentamaan lain soveltamisalaa ja arvioimaan paremmin lakiuudistuksen vaikutuksia perus- ja ihmisoikeuksiin sekä hyvinvointialueiden talouteen.

Voit seurata lakiuudistuksen tilannetta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: Vammaispalvelulain uudistaminen.

Vammaispolitiikka ja ajattelutapojen muutos
YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus