Uudistuvaa lainsäädäntöä

Viime vuosina valmisteilla on ollut useita kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämisestä koskevia lainsäädäntöhankkeita.

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistäminen on jo pitkään ollut yksi vammaispolitiikan keskeisistä päämääristä. Lakien yhteensovittamista ajatellen vammaisten henkilöiden osallistumista edistäviä palveluja on jo kehitetty vammaispalvelulain osittaisuudistuksilla. Nyt uutta vammaislainsäädäntöä valmistellaan osana sosiaalihuoltolain kokonaisuudistusta.

Vammaispalvelujen käsikirja: Uusi vammaispalvelulaki