Valmentava ja kuntouttava opetus

Ammatillinen erityisopetus

Henkilö voi saada erityisopetusta jos hän tarvitsee oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea. Opiskelun tueksi saa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS).

Opiskelu tapahtuu omissa erityisopetusryhmissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, jotka antavat erityisopetuksena järjestettävää ammatillista peruskoulutusta.

Ammatillisen erityisopetuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle tukea tarvitsevalle henkilölle mahdollisuus opiskella yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti joko valmentavassa koulutuksessa tai tutkintokoulutuksessa. (VALMA JA TELMA)

Jos oppilaaksi hakevalla on tavoitteena suorittaa tutkinto, hän voi tarvittaessa parantaa opiskeluvalmiuksiaan ammatilliseen koulutukseen valmentavassa VALMA-koulutuksessa.

Jos oppilaaksi hakevalla ei ole tarkoitus suorittaa ammattitutkintoa tai tutkinto-osaa, voi hän tällöin suorittaa itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA-koulutus)

  • Kehitysvammaisten Tukiliitto on tuottanut materiaalia VALM- ja TELMA-koulutuksista Kehitysvammaisille henkilöille. Kuvitettua materiaalia voi käyttää keskustelun tukena!

Vaativa erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Vaativaa erityistä tukea voivat järjestää vain ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on siihen lupa.

Vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

(Opetushallitus 2018)

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA) tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat kuitenkin osallistua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus valmentautua oppisopimuskoulutukseen yksilöllisten valintojen avulla. Opiskelija voi missä tahansa vaiheessa valmentavaa koulutusta siirtyä suorittamaan tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta joko ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena, jos hänellä on tähän riittävät valmiudet. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen edellyttää sopivan oppisopimuspaikan löytymistä.

Valmentavan koulutuksen perusteet määräytyvät ammatillista peruskoulutusta koskevan lain 630/1998 (muutokset 787/2014 ja 246/2015) sekä Opetushallituksen määräyksen (6/011/2015) mukaan.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen (TELMA) tavoitteena on antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Koulutuksen tavoitteena on pääsääntöisesti muu opiskelijan jatkosuunnitelma kuin ammatillisen perustutkinnon suorittaminen. Tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään.

Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Jos opiskelija tarvitsee koulutuksen osana kuntoutuspalveluja, koulutuksen tavoitteena on lisäksi yhteistyössä lähiverkoston ja kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta moniammatillisesti ja monialaisesti.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet määräytyvät ammatillista peruskoulutusta koskevan lain 630/1998 (muutokset 787/2014 ja 246/2015) sekä Opetushallituksen määräyksen (6/011/2015) mukaan.

Erityisopetus kansanopistoissa

Monissa kansanopistoissa voi suorittaa opintoja myös erityisopetuksen ryhmissä. Tavoitteena on esimerkiksi tarjota opinnollista kuntoutusta, joka antaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, sivistykseen ja itseluottamuksen kehittymiseen.

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus jokaiselle perusopetuksen päättäneelle vammaiselle henkilölle ammatilliseen koulutukseen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti joko valmentavassa koulutuksessa tai tutkintokoulutuksessa. Mikäli hakijan tavoitteena on suorittaa ammatillinen tutkinto, hän voi tarvittaessa vahvistaa opiskeluvalmiuksiaan ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA-koulutus). Jos hakijan tavoitteena ei ole suorittaa tutkintoa tai tutkinnon osaa, hän voi hakeutua työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA-koulutus).TELMA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta, jotta opiskelija valmentautuu oman toimintakykynsä mukaiseen itsenäiseen elämään.

Vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea.

Vaativaa erityistä tukea voivat järjestää vain ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla se on tehtävänä järjestämisluvassa. Vaativan erityisen tuen edellyttämä rahoitus on otettu huomioon koulutuksen rahoituksen painokertoimissa.

(Opetushallitus 2018)