Oppisopimus

Oppisopimus tarkoittaa määräaikaista työsopimusta ja työssä oppimista. Oppisopimuskoulutus on sekä nuorille että aikuisille soveltuva joustava tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto työn ohessa.

Oppisopimuksen teon edellytyksenä on kokopäivätyö. Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista, vähintään harjoittelijan palkkaa. Työnkuvan on vastattava suoritettavaa tutkintoa. Esimerkiksi pelkästään tiskaamalla ei voi opiskella kokiksi.

Työssä oppimisen osuus oppisopimuksessa on noin 80 prosenttia ja tietopuolisen opetuksen 20 prosenttia. Työnantaja, opiskelija ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä laativat yhdessä opiskelijalle suunnitelman (HOJKS). Oppisopimuksessa määritellään sen

  • voimassaoloaika
  • koeaika
  • opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteet ja
  • palkkauksen perusteet.

Oppisopimukseen kirjataan myös oppilaitos, jossa ammattiopinnot opiskellaan.

Kehitysvammaisen oppijan ammattiopinnot voidaan mukauttaa. Sopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opiskelijalle voidaan maksaa kuntoutusrahaa oppisopimuksen ajalta.