Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymän tyypillisiin piirteisiin kuuluvat äkilliset, tahdosta riippumattomat liikkeet ja samanlaisina toistetut äänet. Touretten oireyhtymän piirteisiin saattaa lisäksi kuulua mm. ylivilkkautta.

Oirekuvassa ja oireiden vaikeudessa on vaihtelua henkilöstä riippuen. Vaikka diagnostiset kriteerit ovat selkeät, oireyhtymä jää silti usein tunnistamatta.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali