Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on osa autismin kirjoa. Autismin kirjoon kuuluvat autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi mm. Rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö.

Katso myös Autismi ja Rettin oireyhtymä.

Lisätietoa 

Autismiliitto (www.autismiliitto.fi)

Vieraskielinen materiaali