Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä on osa autismin kirjoa. Autismin kirjoon kuuluvat autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi mm. Rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö.

Katso myös Autismi ja Rettin oireyhtymä.

Lisätietoa 

Autismi- ja Aspergerliitto (www.autismiliitto.fi)
Kaupintie 16 B
00440 Helsinki
p. (09) 7742 770

Vieraskielinen materiaali