Autisminkirjon häiriö

Autismikirjon häiriö (autism spectrum disorder, ASD) on neurobiologinen keskushermoston kehityshäiriö, johon liittyy yksilöittäin vaihtelevia toimintakykyyn vaikuttavia erityispiirteitä. Erityispiirteet näkyvät autisminkirjon henkilöllä vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja käyttäytymisessä.

Tyypillisiä ydinoireita autisminkirjon häiriölle ovat

  • toimintakykyä haittaavat, laaja-alaiset ja pysyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation erityispiirteet
  • sekä rajoittuneet, toistavat ja joustamattomat käytösmallit, kiinnostuksen kohteet tai aktiviteetit. (Käypä hoito, Duodecim 2023)

Autismikirjon häiriö on ilmenemismuodoltaan ja vaikeusasteeltaan hyvin yksilöllinen, minkä vuoksi diagnoosin asettamisikä vaihtelee.

Lisätietoa 

Vieraskielinen materiaali