Monta tapaa kuulla lasta

Nukkeja ja puhekuplia.

Monta tapaa kuulla lasta

Tällä sivulla annetaan vinkkejä siihen, kuinka palvelutilanteissa voidaan kuulla paljon tukea ja apua tarvitsevan lapsen mielipide.

  • Lasten kanssa toimiessa on tärkeää kertoa heille asiat ymmärrettävällä tarvalla.
  • Erilaiset työkalut ja menetelmät voivat tukea lapsen turvallisuuden tunnetta, auttaa hahmottamaan käsiteltävää aihetta paremmin ja mahdollistaa vuorovaikutuksen toteutumisen tapaamisessa. Oleellisinta on kuvakommunikaatiokuvien, työkirjojen ym. kohdalla niiden soveltaminen yhdessä lasten ja nuorten sekä lähi-ihmisten avulla tilanteeseen sopivaksi.
  • Kun kohtaat paljon tukea tarvitsevan lapsen, huomioi hänen taipumuksensa myöntyvyyteen. Tästä syystä on erityisen tärkeää välttää johdattelevat kysymykset ja suosia avoimia kysymyksiä.
  • Selvitä lapsen kommunikointikeino ja hänen tarvitsemansa tuen tarve (kuvat, tukiviittomat, tulkki, pistekirjoitus, esineet, tuoksut, kehoviittomat, olemuskieli).
  • Yksilölliset toteutustavat on hyvä kartoittaa ennakkoon mm. lähi-ihmisiltä saadun tiedon pohjalta tai etukäteishavainnoinnin avulla kerättyjen havaintojen perusteella (ks. Kohta 1. Kohdataan). Muista myös kysyä lupa lapsen kuulemiseen vanhemmilta etukäteen.

Vinkit on kehitetty yhdessä alle 18-vuotiaiden paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Materiaali soveltuu kaikille, jotka hyötyvät ennakoinnista, vuorovaikutuksen tukemisesta, kuvatuetusta materiaalista ja turvallisesta kohtaamisesta.

YouTube-video: Unelmakaupunki-lautapeli, joka kehitettiin Minua kuullaan -hankkeen nuorten työpajassa kevättalvella 2019. Työpajassa nuoret maalasivat unelmakotejaan, tärkeitä paikkoja ja mieluisia puuhia.

Työkaluja

Leikin havainnointi

Lapsella on mahdollisuus omalla ominaisellaan tavallaan tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Lisäksi leikkiä havainnoimalla saadaan kattavasti kerättyä tietoa lapsen ajattelusta, persoonasta ja mielipiteistä. Sen avulla on helpompi päästä lapsen maailmaan kiinni.

Leikin avulla lasta voidaan tukea mielipiteen ilmaisemisessa. Leikin lomassa on helppo jutella arjen asioista, tutustua tarkemmin lapsen persoonaan ja kuulla lasta hänen omalla tavallaan. Havainnointi sopii hyvin olemuskielellä kommunikoivien lasten tärkeiden asioiden kartoittamiseen. Sen avulla voit saada tietoa lapsen oppimisesta, hyvinvoinnista, kasvusta ja kehityksestä esim. palvelusuunnittelun tueksi.

Mitä mieltä olen -puuhavihko

Mitä mieltä olen -puuhavihkon avulla voit kartoittaa lapsen mielenkiinnon kohteita. Lisäksi vihko toimii tapaamisen lopuksi apunasi selvittämään, miten lapsi koki kohtaamisen ja onko jotain kehitettävää. Puuhavihko on tukimateriaali tapaamisiin, joissa sinun tulee selvittää lapsen mielenkiinnon kohteet ja saada palautetta kohtaamisestanne.

Piirtäen puheen tukeminen

Voit tukea lapsen puhetta piirtämällä. Samalla tuet hänen tarkkaavaisuutensa suuntaa. Kertaa lapsen kanssa käytyä keskustelua piirroksien avulla. Voit samalla varmistaa uudestaan lapsen mielipiteen.

Mittarit

Voit kerätä palautetta suoraan lapsilta sekä kehittää palautteen avulla toimintaa lapsilähtöisemmäksi. Mittareita voi käyttää lapsen mielipiteen ilmaisun apuna sekä kartoittaa sitä, miten lapsi on kokenut tilanteen.

Unelmakaupunki-työpajatyöskentely

Työskentelyn pohjana toimii yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, ja sen avulla voi kartoittaa lapsen unelmia ja mielipiteitä sekä herätellä keskustelua tietystä aiheesta.

Unelmakaupunki-työpajatyöskentelyn avulla voi kysyä luovalla tavalla lapsen unelmista ja toiveista. Mallia yhteiseen työskentelyyn voi ottaa lautapelien maailmasta. Pelillistäminen toimii mielikuvitusta rikastuttavana elementtinä. Yhdessä pelaamalla lapsi harjoittelee myös sosiaalisia taitoja.

Osallistujat voivat saavuttaa tasavertaisemman kohtaamisen, kun jokaisella on oma tärkeä tehtävä pelin rakentamisessa sekä pelihetkessä. Roolipelin hahmon kautta lapsen on helpompi ilmaista omia mielipiteitään arjen haaveistaan sekä ilmaista toiveita, joita muuten olisi vaikea sanoittaa.

Unelmakaupunki-työpajatyöskentelyn mallipohja inspiroi yhteisen työpajatyöskentelyn suunnittelemiseen. Mallipohja toimii esimerkkinä, kuinka taidetyöskentelyn keinoin toteutetaan oma Unelmakaupunki (kollaasi).