Lapsen oikeudet

Kuva - Kuvassa Lapsi ilmaisee tukikuvilla, mitä hän haluaa

Lapsen oikeudet

Tältä sivulta löydät käytännönläheisen materiaalipaketin lapsen oikeuksista.

  • Materiaalin avulla voi perehtyä, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat konkreettisesti.
  • Sivusto sisältää aiheeseen sopivaa tietoa ja harjoituksia.

Myös paljon tukea tarvitseville lapsille on tärkeää tarjota tietoa lapsen oikeuksista mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Oikeuksien ja velvollisuuksien hahmottaminen arkeen sopivien tilanteiden kautta lisää lasten kuulluksi tulemista ja osallisuutta heidän omassa arjessaan. Oppiminen tapahtuu tällöin lapsille sopivassa muodossa toiminnallisuutta ja leikillisyyttä hyödyntäen.

Materiaalit on kehitetty yhdessä alle 18-vuotiaiden paljon tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Materiaali soveltuu kaikille, jotka hyötyvät ennakoinnista, vuorovaikutuksen tukemisesta, kuvatuetusta materiaalista ja turvallisesta kohtaamista.

Kuva - kuva pandakarhusta

Youtube -video: Ystävyys-videossa pohditaan ystävyyttä lapsen oikeuksien näkökulmasta hyödyntäen keskustelumatto-menetelmää, kommunikointikuvia ja piirtämistä vuorovaikutuksen tukena. Mukana Ystävyys-pajan pohdinnoissa oli Järvenpään yhteiskoulun Juholan yksikön oppilaita ja toteuttamassa Minua kuullaan -hankkeen ja Kehitysvammaliiton lisäksi Kehitysvammaisten tukiliitto.

Oppimistehtävät (Oppimateriaalit)

Aloita tästä - Lapsen oikeuksien materiaalipaketti

Oikeus omaan mielipiteeseen-oppituokio

Oikeus päättää ja saada tietoa ymmärrettävällä tavalla –oppituokio

Minä valitsen -aistitehtävä

  • Oppimistehtävät havainnollistavat lapsille, mitä lapsen oikeudet ja velvollisuudet tarkoittavat käytännössä. Oppimistehtävien kautta lapset tulevat mukaan pohtimaan omia oikeuksiaan. Se lisää heidän aktiivisuuttansa omassa yhteisössään.
  • Tehtävät toimivat oppimateriaalina kouluissa, päiväkodeissa joko osittain, soveltaen tai kokonaisuutena.
  • Lapsille soveltuvia tehtäviä voi hyödyntää joko opetustuokioissa tai selvittäessä lapsen mielipidettä, harjoiteltaessa kuvausluvan pyytämistä sekä vahvistaessa syy-seuraussuhteiden avulla itseilmaisua.
  • Minä valitsen -aistitehtävä: avaa tiedosto painamalla tästä. (.pdf -tiedosto) 
  • Minä valitsen -aistitehtävän aistileluvinkit. avaa tiedosto painamalla tästä (.pdf -tiedosto)
  • Minä valitsen -aistitehtävän kuvat. avaa tiedosto painamalla tästä. (.pdf -tiedosto)

Harjoitellaan luvan antamista tuetusti

Lisätietoa 

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (2018–2020).

Vammaisperheyhdistys Jaatinen | jaatinen.info
Kehitysvammaliitto | Kansalaisuusyksikkö
Vaikuttaminen, koulutus, tutkimus | kehitysvammaliitto.fi
Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö | vamlas.fi

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo

Linkkivinkit