Paljon tukea tarvitsevien lasten kokemuksia

Leikkiapina.

Tälle sivulle on koottu Minua Kuullaan -hankkeen aikana kerättyjä kokemuksia paljon tukea tarvitsevien lasten tarpeista ja heille tärkeistä asioista.

  • Toiminnan arvioinnissa ja edelleen kehittämisessä oleellista on saada tietoa kohderyhmältä. Paljon tukea tarvitsevilta lapsilta ja nuorilta voi kerätä palautetta monella tavalla.
  • Minua kuullaan -hankkeen merkittävimpiä lasten hyvinvointia tukevia asioita olivat oma perhe, koulu, oman mielipiteen kertominen, kaverit, leikki ja hyvä ruoka.
  • Minua kuullaan -hankkeen merkittävimpiä lasten hyvinvointia vaarantavia tekijöitä ovat yksinäisyys, harrastuksien puute sekä toiminnasta ulkopuolelle jääminen.
  • Erilaiset menetelmät ja työkalut palautteen keräämiseen löydät Monta tapaa kuulla lasta -sivulta.

Video: Harjoitellaan oman mielipiteen kertomista jo pienestä pitäen!

Materiaalia

Lisätietoa 

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (2018–2020).

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo