Paljon tukea tarvitsevien lasten kokemuksia

Kuva, jossa on maskottiapina

Tälle sivulle on kerätty Minua Kuullaan -hankkeen aikana kerättyjä kokemuksia paljon tukea tarvitsevien lasten tarpeista ja heille tärkeistä asioista. 

  • Toiminnan arvioinnissa ja edelleen kehittämisessä oleellista on saada tietoa kohderyhmältä. Paljon tukea tarvitsevilta lapsilta ja nuorilta voi kerätä palautetta monella tavalla.
  • Minua kuullaan -hankkeen merkittävimpiä lasten hyvinvointia tukevia asioita olivat oma perhe, koulu, oman mielipiteen kertominen, kaverit, leikki ja hyvä ruoka.
  • Minua kuullaan -hankkeen merkittävimpiä lasten hyvinvointia vaarantavia tekijöitä ovat yksinäisyys, harrastuksien puute sekä toiminnasta ulkopuolelle jääminen.
  • Erilaiset menetelmät ja työkalut palautteen keräämiseen löydät osiosta 2. Monta tapaa kuulla lasta.

Youtube -video: Harjoitellaan oman mielipiteen kertomista jo pienestä pitäen.

Lasten ja nuorten ajatuksia ystävyydestä ja vapaa-ajasta Ystävyystyöpajassa

Lasten kokemuksia yhteisestä kehittämisestä

Lasten toiveet

Lisätietoa 

Sivun sisällöt on kehitetty Minua kuullaan -hankkeessa (STEA, 2018-2020)

Vammaisperheyhdistys Jaatinen | jaatinen.info
Kehitysvammaliitto | Kansalaisuusyksikkö
Vaikuttaminen, koulutus, tutkimus | kehitysvammaliitto.fi
Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö | vamlas.fi

Minua kuullaan -logo Kehitysvammaliiton logo