Tuetun päätöksenteon järjestelmä

Tuetun päätöksenteon järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että yhteiskunnassa toteutuu yhdenvertaisesti täysi oikeustoimikelpoisuus ja tukea tarvitsevan henkilön itsemääräämisoikeus toteutuu. Tämä edellyttää riittävää tukea oman päätöksenteon pohjaksi sekä suojelua henkilön oman päätöksenteon negatiivisilta vaikutuksilta ja toisten henkilöiden hyväksikäytöltä.

Suomessa ei toistaiseksi ole käytössä tuetun päätöksenteon järjestelmää eikä kehitysvammaisilla ihmisillä ole juridista oikeutta tuettuun päätöksentekoon.

YK:n vammaissopimus edellyttää tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä

YK:n vammaissopimus edellyttää sopimuksen ratifioineilta mailta tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä. Sopimus velvoittaa tekemään järjestelyjä, jotka maksimoivat vammaisten henkilöiden mahdollisuudet tehdä itseään ja elämäänsä koskevia päätöksiä.

Sopimus edellyttää luopumista sellaisista holhousjärjestelmistä, joissa henkilön oma päätösvalta siirretään kokonaan toiselle henkilölle. Näiden sijaan tulee kehittää sellaisia järjestelmiä, joissa tuetaan henkilön omaa päätöksentekoprosessia.

Tuetun päätöksenteon järjestelmä käytännössä

Tuetun päätöksenteon järjestelmässä kehitysvammaisella henkilöllä on nimetty tukihenkilö tai ryhmä tukihenkilöitä. Nämä ihmiset voivat olla läheisiä, viranomaisia tai tuttuja henkilöitä, jotka auttavat henkilöä tekemään päätöksiä.

Tukiryhmään kuuluvat henkilöt eivät päätä asioita henkilön puolesta, eivätkä vie henkilöltä päätösvaltaa hänen asioissaan.

Tukiryhmässä voi olla eri henkilöitä eri asioita ja tilanteita varten. Näin voidaan myös varmistua siitä, ettei yksittäinen tukihenkilö vaikuta omilla mielipiteillään liikaa henkilön päätöksentekoon.

Tuetun päätöksenteon järjestelmät maailmalla

Tuetun päätöksenteon järjestelmää on kehitetty pisimmälle mm. Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa. Näissä maissa lainsäädäntöön on kirjattu juridinen oikeus tuettuun päätöksentekoon.

Toimeenpanon tueksi on tuotettu mm. erilaisia tuetun päätöksenteon sopimuspohjia sekä oppaita. Esimerkiksi Kanadassa tukihenkilön vastuut on määritelty tarkasti ja heidät on rekisteröity omaan rekisteriin.