Kehitysvammaisten ihmisten ajatuksia itsemääräämisestä

Kun tarkastellaan itsemääräämisoikeuteen ja sen tukemiseen liittyviä kysymyksiä, on tärkeää kuulla, mitä mieltä kehitysvammaiset ihmiset itse ovat aiheesta.

Mitä itsemäärääminen on? Mistä siinä on kyse? Miten se näkyy arjessa? Mitkä asiat koetaan arjessa kaikkein suurimmiksi itsemääräämisen esteiksi?

Alla olevilla videoilla Me itse -yhdistyksen jäsenet kertovat, mitä itsemäärämisoikeus heille tarkoittaa.

Raimo Von Wiesen kertoo, mitä hän haluaa tehdä vapaa-ajallaan:

Kaarina Särkiluoto kertoo, millaista on päättää raha-asioista:

Tea Tiainen kertoo, millaisista asioista hän haluaisi päättää itse: