Opinnäytetyöt AMK

Julkaisut on ryhmitelty oppilaitoksen perusteella ja järjestetty julkaisuvuoden mukaan niin, että uusin julkaisu on ylimpänä.

Lista ei ole kattava. Jos tiedät jonkin sivuiltamme puuttuvan opinnäytteen, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen verneri(ät)kvl.fi

Käytä myös oppilaitosten omia kirjastoja ja hakupalveluja.

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Pakkanen, Sari: Digi muuttaa meille - opas ohjaajille digiosallisuuden tukemiseksi. Karelia-ammattikorkeakoulu, 2023

Pellinen, Tiia ja Torvinen, Mikko: Kehitysvammaisten aikuisten kokemuksia seksuaalikasvatuksesta. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2022

Rantala, Pauliina: Työnantajien kokemuksia tuetusta työllistymisestä ja yhteistyöstä työvalmentajan kanssa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016.

Hämäläinen, Päivi ja Järveläinen, Nina: "SEKSUAALISUUS EI OLE SMALL TALKIA": Työntekijöiden kokemuksia kehitysvammaisten seksuaalioikeuksien toteutumisesta asumisyksiköissä. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2015.

Herttuainen, Katariina ja Pyykkönen, Samuli: Vammaisia kehitysyhteistyössä – tarvitaanko heitä? Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Kalavainen, Eeva-Maija ja Smedberg, Rauni: Kehitysvammapalvelujen ja lastensuojelun yhteistyö Espoossa: mitä voisi tehdä toisin, jotta kehitysvammaisen lapsen ja nuoren lastensuojelu toteutuisi paremmin? Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Montonen, Tanja ja Savila, Marika: "Kehitysvammaisten mielenterveysongelmat on kimuranttei juttui" – Henkilökunnan näkemyksiä kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveyshäiriöistä Rauman asuntoloissa. Pori: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Olasvuori, Larissa: Vammaisen ihmisen asema ja palvelut Swazimaassa: vammaistyöntekijöiden näkökulma. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Sara-aho, Outi: Kehitysvammaisten asukkaiden odotukset uudelle asuntolalle. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Heikkilä, Heidi ja Karstila, Heidi: "Parasta on hevonen ja itse ratsastus" – Kehitysvammaisten lasten kokemuksia ratsastusterapiasta vanhempien kuvaamana. Lahti: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2005.

Hintsa, Tero: Yhteisiä ratkaisuja: neljän vammaispalveluyksikön päihdestrategiaprosessien loppuarviointi. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2005.

Kallio, Hanna: Mukaan vaan? Kehitysvammaisen nuoren integroituminen oman seurakuntansa nuorisotyöhön. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2005.

Kolehmainen, Heidi: Perheiden puheenvuoro – Kehitysvammaisen lapsen perheiden kokemuksia yhteistyöstä ammattilaisten kanssa Lepppävirralla. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2005.

Sarva, Jyrki: Kehitysvammaisille tarkoitetun sosiaalisen yrityksen perustamiseksi vaadittavat toimenpiteet. Järvenpää: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2005.

Havulinna, Tiina ja Heinonen, Hanna-Leena: Pumpuliina: valkoisen huoneen suunnitelma Koivukodin autismiyksikköön snoezelen-menetelmän pohjalta. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Hynynen, Noora ja Savola, Laura: Yhteinen kokemus: seurakunnan nuortenleiri Varsinais-Suomen alueen kehitysvammaisille ja ei-kehitysvammaisille nuorille. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Mäntyvaara, Tarja: Kehitysvammaisen vanhempana: yli 65-vuotiaiden vanhempien kokemuksia selviytymisestä ja Espoon seurakuntien kehitysvammaistyön antamasta tuesta. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Punavaara, Kaisa ja Raatikainen, Kati: Ratsastusterapia kehitysvammaisten kuntoutusmuotona. Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Tammi, Elsi: Julkiseen masturbointiin reagointi kehitysvammatyössä. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Trei, Kaire: Aikuisten kehitysvammaisten asumisvaihtoehdot Virossa: Sõmeran hoitokodin työntekijöiden näkökulma. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Vainikainen, Mari: "Kyllä muutoksilla hyvän saa, mutta niitä muutoksia pitää olla paljon.” RAVA-toimintakykymittarin kehittämistarpeet Siilinjärvellä.  Pieksämäki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Vuosalo-Nygrén, Tina: Palveluohjaus kehitysvammaisten lasten perheissä: huomioitavia tekijöitä palveluohjauksen työmallia suunniteltaessa Helsinkiin. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2004.

Hintsa, Tero: Kehitysvammaisten alkoholiriippuvuuden hoito keskusteluryhmissä. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2001.

Haaga-Helia

Huhmarniemi, Tii: Kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyttä edistävät tekijät. Helsinki: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2008.

Vihro, Suvi: Abrakadabra ja Simsalabim – tekniikan taikaa? Selvitys vaikeimmin kehitysvammaisille soveltuvista tietokoneohjelmista ja niiden käytöstä. Helsinki: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu, 2003.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Suihko, Aino: "Ei voi vaikuttaa, eikä toteuttaa unelmia, jos ei näistä puhuta" – Kehittämisehdotuksia Aula-työkodin työtoiminnan asiakaslähtöisyydelle. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013.

Ristimäki, Elina: Oman elämänsä päämies: Tutkimus Tiedän mitä tahdon! -projektin vaikutuksesta siihen osallistuneiden henkilöiden itsemääräämisoikeuteen ja elämänlaatuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013.

Ahokas, Auli: Kehitysvammainen ja omainen – tietotekniikka osaksi arkea. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006.

Halminen, Hanna, Lappalainen, Tiina ja Mustonen, Merja: Vertaistuen tarve murrosikäisten autististen ja kehitysvammaisten lasten vanhemmilla. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006.

Jakonen, Hanna: "Mä oon niin nuori ja poikanen" Kehitysvammainen nuori, nuoruuden kehityshaasteet ja niihin vastaaminen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006.

Kilpi, Jemina: Kehitysvammainen nuori asuntolassa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006.

Lindroos, Lasse ja Nyström, Erika: Aivojumpan vaikutus kehitysvammaisen tasapainoon. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006.

Salminen, Annamari: Toimintaa iltapäivään – Kartoitus kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminnan tarpeesta Kyrönmaan alueella. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2005.

Valtonen, Anne: Toimintakeskus Kettusen toiminta- ja ohjaussuunnitelma työtoiminnan kehitysvammaisille asiakkaille: kehittämishanke [JAMKpalvelut]. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2005.

Vuorenmaa, Kiia: Toimintaterapeutti tallimaailmassa – tapaustutkimus yksilöllisestä ratsastusterapiasta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2005.

Harjunpää, Sanna: Huomaa taitoni, tue työtäni – Kehitysvammaisten aikuisten toimintakyky erilaisissa ympäristöissä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2004.

Hiekkanen, Ritva: COPM "ota syliin" -projektin työkaluksi? Tapaustutkimus kolmen alle kouluikäisen FAS-lapsen sijoitusperheen arjen sujumisen ja tuen tarpeiden arvioinnista toiminnallisen suoriutumisen arviointi menetelmällä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2004.

Pasanen, Satu: Kokemuksia omaohjaajatoiminnasta kehitysvammaisten työkeskus Pyhähiidessä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2004.

Kaikkonen, Leena: Opettajuutta kehittämässä. Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten (VaKA-) opettajaksi kehittyminen opettajankoulutuksen aikana ja viisi vuotta koulutuksen jälkeen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2003.

Hasanen, Katri: Päätämmekö itse? – Jyvässeudulla asuvien kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia itsemääräämisoikeuden toteutumisesta. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2002.

Koski, Riitta ja Schwartz, Johanna: Oikeisiin töihin. Kahden kehitysvammaisen nuoren työharjoitteluprosessi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2002.

Ruippo, Jaana: Kehitysvammaisen nuoren asuminen. Jyväskyläläisten kehitysvammaisten nuorten ja heidän vanhempiensa toiveita nuoren tulevaisuuden asumiseen liittyen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2002.

Antikainen, Kristiina ja Immonen, Kati: Täyttä elämää – Vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten hyvän elämän tukeminen asuntolassa aikuiskasvatuksen ja päivätoiminnan avulla. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001.

Ekholm, Piia: Toimintaterapeutti kehitysvammaisen vapaa-ajantoimintojen tukijana. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001.

Reimi, Irja: Jyväskylässä yksin asuvien kehitysvammaisten henkilöiden sosiaaliset suhteet. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2001.

Halttunen, Riitta: Kun kehitysvammaisen ihmisen mielenterveys järkkyy: työntekijöiden näkemyksiä kehitysvammaisten ihmisten mielenterveyspalveluista avohuollon asumisyksikössä. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2000.

Korhola, Kimmo, Lihavainen, Tiia, Mäkelä, Miia, Stardjohann, Henrika ja Strandén, Heidi: Kuvaan, kerron, kokeilen – itseäni ilmaisen. Kehitysvammaisten aikuisten luovan toiminnan leiri. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2000.

Puhakainen, Katri: AGU-lapsen kehityksen tukeminen päiväkodissa. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2000.

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Järvinen, Ulla-Maija: "Hyvä kuntoutuspolku" Kehitysvammaisten seutukunnalliset mielenterveyspalvelut. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, 2006.

Palovaara, Satu: Kehitysvammaisten avohuollonohjaajan työnkuvan kehittäminen Iin ja Kuivaniemen kunnissa. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, 2006.

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu

Junell, Jaana ja Nygård, Maija: Auringonkukkaklubi – kehitysvammaisten muuttovalmennusta. Ylivieska: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2006.

Jylänki, Jaana ja Luonua, Raili: ELLI-päivä – Elämyksellinen liikuntapäivä kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Ylivieska: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2006.

Lillbroända, Sanna: Avaimet hyvään elämään – tutkimus kehitysvammaisten hyvään elämään ja toimintakykyyyn vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Kokkola: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, 2005.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Lonka, Minna: Voimaantumalla työhön? Kehitysvammaisten kokemuksia KIT-vertaisryhmätoiminnasta. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015.

Manninen, Anu ja Saarenpää, Anni: Kehitysvammaisten kokemuksia itsemääräämisoikeudesta asumisyksiköiden arjessa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012.

Salminen, Siiri: Kehitysvammaisten aikuisten toimintakyvyn arviointi: Elimäen päivähuoltola. Elimäki: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2004.

Lahden ammattikorkeakoulu

Annala, Heidi ja Valkeapää, Taina: Kehitysvammaisten tuetun työllistämisen kehitysnäkymiä. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, 2006.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Ranta, Kati: Yksilökeskeisen työskentelyn osaamisen varmistaminen – kehittämissuunnittelijan päiväkirjaopinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2020.

Boege, Anni-Lena: Työvalmennuksen tuki kehitysvammaisen henkilön työnantajalle. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017.

Hellman, Mari: Kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutuminen vuonna 2015. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016.

Autio, Jenni & Lautamo, Kim: Matkalla kohti unelmia – Tahtomatto yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työkaluna. Vantaa: Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013.

Tommola, Sari: Eläkkeellä on hyvä olla – senioripäivätoimintaa ikääntyville kehitysvammaisille. Järvenpää: Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006.

Grönmark, Jaana, Klemola, Raili ja Mäkinen, Päivi: "Että mä asuisin kotona kolkyt vuotiaaks – tuskin" Selvitys Kirkkonummella omaistensa kanssa asuvien yli 16-vuotiaiden kehitysvammaisten asumispalveluiden tarpeista ja toiveista. Espoo-instituutti, 2005.

Haapakorpi, Sari, Annala, Virpi ja Ruotsalainen, Riina: Perheiden voimavaroja tukeva tilapäishoito. Espoo-instituutti, 2005.

Kärkkäinen, Tanja: Käytännöt, prosessit ja laadunhallinta Lounatuulen palvelukodissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005.

Ojajärvi, Olli: Tuettu työllistyminen Lohjalla – työnantajien kokemuksia tuetun työllistymisen mallista. Espoo-instituutti, 2005.

Henriksson, Tuula ja Niemi, Kirsi: Suomenkielisten omiashoitajien kokemuksia jaksamisesta ja tuen tarpeesta Tammisaaren kaupungissa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004.

Kyröläinen, Sini: Minä osaan! Tietokonepelien käyttö hahmotuksen ja hienomotoriikan ongelmien kuntoutuksessa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004.

Ahonen, Kati: "Musiikilla läpi muistojen siltaa": musiikin terapeuttisten elementtien vaikutus dementian oireita omaavan Downin oireyhtymä -asiakkaaseen. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2003.

Finnholm, Sarita: Kehitysvammaisen lapsen vanhempien kokemuksia ensitiedosta Lohjan alueella. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2003.

Lehtonen, Pirkko: Pehmeästi uuteen asuntoon: tutkimus asumisvalmennuksen vaikutuksesta uuteen asuntolaan siirryttäessä. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2003.

Rentola, Pekka: Asiakkuuden määrittämisen ja asiakaspalautejärjestelmän kehittämisen peruslähtökohdat kehitysvammaisten tilapäishoidossa. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2003.

Backman, Hanna: Kehitysvammaisten terveyskäyttäytyminen. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Karlsson, Tuula: Henkilökohtainen avustaja päivähoidossa kehitysvammaisen lapsen kehityksen tukijana. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Kosunen, Eeva: Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen ikääntyvien kehitysvammaisten osastolla. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Kotiniemi, Taru: Pyry: selkokielinen tarina. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Lehikoinen, Päivi: Terveysliikunta aikuisille kehitysvammaisille. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Raippo, Paula: Muutto Kehäkukka-asuntolaan: tie kehitysvammaisen nuoren itsenäistymiselle? Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Sellmer, Anneli: Sosiaalinen tuki -käsitteen esiintyminen Hoitotiede-lehdessä 1998–2000. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Virtanen, Jussi: Tapaustutkimus psykodynaamisen musiikkiterapian vaikutuksista kehitysvammaisen ja mielenterveysongelmaisen miehen itsetuntoon ja -ilmaisuun. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2002.

Hilvo, Jouni: Student nurses' attitudes toward people with learning disabilities. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2001.

Hovisalo, Taru, Hyvärinen, Sanna ja Salonen, Sini: Aikuisen kehitysvammaisen terveyden edistäminen: Vihdin työkeskuksen terveyden edistämistoimia kartoittava projekti. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2001.

Laitinen, Kristiina ja Turunen, Sanna: Kehitysvammaisen lapsen hoitotyö laitoksessa: opas hoitotyön auttamismenetelmistä henkilökunnalle. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2001.

Luukkonen, Terhi: "Et hänellä on oma asunto ja oma elämä niinku kaikilla muillakii": asumisharjoittelun merkitys aikuisen kehitysvammaisen itsenäistymiselle. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2001.

Lönnfors, Soili: "Oma poppoo": kehitysvammaisten selkoryhmäprojekti. Laurea-ammattikorkeakoulu, 2001.

Hernesniemi, Katja: "Mukavaa on": kokemuksia ja näkemyksiä Neulapato-projektista. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Jalonen, Leena ja Leino, Niina: Työvalmentajien näkemyksiä integraation toteutumisesta kehitysvammaisten tuetussa työllistymisessä. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Kokkonen, Marita: Palveluja elämänkaaren vaiheisiin: Nurmijärven kunnan kehitysvammahuollon suunnitelma 2000–2005. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Nieminen, Tarja: Vuorovaitukutus Down-lapsen kanssa viittomin. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Nordin, Tiina: Alle kouluikäisen kehitysvammaisen lapsen perhe lastenneuvolan asiakkaana: vanhempien näkökulmia terveydenhoitajan työstä. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Parkkari, Ulla: Kummius on kunniatehtävä: tutkimus eestiläisten kehitysvammaisten lastenkotilasten aktiivisimmista suomalaisista kastekummeista. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Pöllä, Lea: "Täällä on mun koti": raportti Koskelan asuntolassa asuvien kehitysvammaisten asukkaiden laadunarviointi- ja kehittämisprojektista. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Raunio, Anni: Laatua lomitukseen: perhelomituksen laadun kehittämisen projekti. Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu, 2000.

Metropolia (ent. Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia)

Luomala, Raine: Osallisuus ryhmäkodeissa - toimijalähtöinen kehittäminen avuksi kehitysvammaisten osallisuuden parantamiseen. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017.

Eronen, Minna: Henkilökohtainen budjetointi kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnoissa. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013.

Herttuainen, Kaisa: Opintopolkukansio – tietoa opiskeluvaihtoehdoista kehitysvammaisille. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005.

Kotila, Laura ja Puntala, Irma: Tuetun työllistymisen vaikutuksia elämänhallintaan: kehitysvammaisten aikuisten kokemuksia. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005.

Nieminen, Katja ja Nousiainen, Hanna: "Tuettu työ on tullut jäädäkseen" – Asiantuntijoiden näkökulmia kehitysvammaisten tuetun työllistymisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005.

Tarvainen, Sari ja Äärelä, Mari: "Voi tehdä mitä itse haluaa": tuettu asuminen kehitysvammaisen henkilön voimaantumisen mahdollistajana. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005.

Teinilä, Saara: "On hyvaä yhdistys": Jäsenkysely Kehitysvammatuki 57 ry:n kehitysvammaisille jäsenille. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2005.

Lepistö, Maija: Mitä, missä ja milloin: kuvakommunikaatiokansio vuorovaikutuksen mahdollistajana. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2004.

Käyhty, Tuija: Työntekijä ja kehitysvammaisen haastava käytös. Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2003.

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Huhtala, Johanna ja Rossi, Eeva: Palvelusuunnitelma avohuollonohjaajan työvälineenä. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2005.

Auvinen, Piia: Muuttovalmennus onnistuneen muuton välineenä. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2001.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Heiskanen, Susanna: Vammaisuus mainonnassa. Vammaisuuden esittäminen ja sen haasteet mainonnan suunnittelussa. Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010.

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (Yhdistynyt Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa vuonna 2010)

Katavisto, Jaana: Fysioterapia Down-lapsen motorisen kehityksen tukena. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2006.

Toivanen, Katja: Passaa asua: kehitysvammaisen ihmisen muuton tukeminen ja sopeutuminen uuteen kotiin. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2002.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Aarnio, Mira: "Haastetta on ollut ja sormi on mennyt suuhun monesti, mutta jollain tapaa aina selviää." Tapaustutkimus kehitysvammaisten henkilöiden avotyönantajien tiedon ja tuen tarpeesta Liperin kunnassa. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2004.

Hämäläinen, Petri: "Vuoden päästä? Ajattelen päivä kerrallaan, ehkä samassa työpaikassa?" Tapaustutkimus yhden kehitysvammaisen henkilön kokemuksia työstä ja työn tekemisestä. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2004.

Känsälä, Johanna: Kehitysvammaisuus ja taideterapia. Askelmia teoriasta käytäntöön ja käytännöstä teoriaan. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2004.

Mononen, Eveliina: Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenistön mielipiteitä vammaispalvelusta ja käsityksiä lastensuojelusta. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2004.

Kinnunen, Mirva ja Laakkonen, Sanna: Vaikeasti vammaisten nuorten ja heidän perheensä palveluiden tarve ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2002.

Kakkonen, Marjut: "Tää on miun työtä". Tutkimus työn merkityksestä kehitysvammaisille sekä heidän työssäviihtymisestään Outokummun ja Polvijärven alueella. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2001.

Luomi, Jenni ja Räsänen, Kristiina: "Mitäs sitten sanottaisiin, jos tätä meidän kulttuuria ei olisi", sanoi Hupikärpänen kun tanssiharjoituksista tuli. Tapaustutkimus kehitysvammaisten kulttuuritoiminnasta. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2001.

Piipponen, Merja: "Elämä on ollut niin rikasta, etten päivääkään vaihtaisi pois". Vanhempien luona asuvat kehitysvammaiset Tohmajärven alueella. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2000.

Saarelainen, Marja: Kehitysvammainen – oman elämänsä subjekti? Video "Arjessa mukana" arjen mahdollisuuksien kuvaajana. Outokumpu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2000.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lainio, Essi: Hoitajien kehitysvammaisiin liittyvä osaaminen. Rauma: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006.

Reijonsaari, Salla: Kehitysvammaisen ohjaaminen musiikin avulla. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2006.

Haara, Susanna ja Marila, Lilli: Lievästi kehitysvammainen aikuinen julkisen terveydenhuollon asiakkaana. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2005.

Halme, Jaana ja Kajasrinne, Nina: Äidin kertomus: "Perheessämme on kehitysvammainen lapsi". Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004.

Karimaa, Taina ja Luomaranta, Mari: Erityislasten iltapäiväkerhotoiminta Porissa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004.

Lehto, Anita: Kehitysvammaisten asumis- ja tilapäishoitopalvelutarvekartoitus Eurajoelle. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004.

Luukkanen, Maria ja Takala, Pirjo: Kehitysvammainen lapsi tukiperheessä. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004.

Yli-Anttila, Mari: Näytelmäprosessi kehitysvammaisten kerhotoiminnassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Hämäläinen, Ritva: "Kohti omaa kotia": kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen tarve Kuopiossa vuosina 2007–2016. Savonia-ammattikorkeakoulu, 2006.

Karhunen, Auli: Tyyntä myrskyn edellä – Kehitysvammaisten haastava käyttäytyminen toimintakeskuksessa ohjaajan näkökulmasta. Iisalmi: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2005.

Kääriäinen, Virve, Raittinen, Päivi ja Toppinen, Saija: Kädet kääreisiin -projekti: ensiapuopetusta kehitysvammaisille puutarha- ja maatalousalan opiskelijoille. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2003.

Malila, Minna: Kehitysvammaisten lasten psykomotoriset valmiudet: arviointilomake fysioterapeutille. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2003.

Elomaa, Veera: Luonnoksista tekstiileiksi suunnittelu- ja valmistusprosessin toteutus Puustellin työkylän kehitysvammaisille kutojille. Kuopio: Kuopion Muotoiluakatemia, 2002.

Porkka, Maarit ja Remes, Piia: Ohjatusti itsenäinen Kotirinteen asukkaiden kokemuksia asumisen ja vapaa-ajan vieton ohjauksesta. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2002.

Karppinen, Niina ja Konttinen, Niina: Kehittyvä yhdistys: Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnan nykytila ja tulevaisuuden toiveet. Iisalmi: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2001.

Korhonen, Mirva ja Korhonen, Satu: Aikuisen kehitysvammaisen kohtaaminen hoitotyössä opaslehtinen terveydenhuollon hoitohenkilökunnalle ja opiskelijoille. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2001.

Mikkonen, Kirsi, Perälä, Taina ja Räbinä, Birgitta: Draamakokeilu Kaprakan ammatillisen koulutuskeskuksen valmentavalla ja kuntouttavalla linjalla Iisalmen toimipisteessä keväällä 2001. Iisalmi: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2001.

Nykänen, Sari ja Pöllänen, Katja: Iäkkäiden vanhempien tuen tarve kehitysvammaisen lapsen muuttaessa pois kotoa. Iisalmi: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2001.

Pöllänen, Aini: Kuvataide- ja luovan toiminnan kurssin suunnittelu lievästi kehitysvammaisille. Kuopio: Kuopion Muotoiluakatemia, 2001.

Roivas, Minna: Päivätoiminta kehitysvammaisten aikuisten kehityksen tukena arviointitutkimus Jussinpihan päivähuoltolan toiminnasta Lapinlahdella. Iisalmi: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2001.

Nyyssönen, Heli, Soininen, Anu ja Tuure, Leena: Palvelujen laatu Heinävedellä toimintakeskus Kuusentuvan kehitysvammaisten asiakkaiden näkökulmasta. Kuopio: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, 2000.

Tampereen ammattikorkeakoulu

Rauhamäki, Leena: Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen yhteiskehittely : "Erilaista, mutta niin samanlaista..." Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015.

Mottisenkangas, Soile: Vernerin chatti. Reaaliaikainen kommunikointipalvelu kehitysvammaisille henkilöille – käytettävyystestauksesta osallistavaan suunnitteluun. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007.

Haveri, Minni: Suuntaviivoja vertaistukiryhmien toteuttamiseen sikiöaikana alkoholille altistuneille nuorille ja aikuisille. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2022.

Turun ammattikorkeakoulu

Nuutinen, Marjo, Oinas, Laura: Tavoitteena tasapainoinen elämä: kehitysvammaisuus ja mielenterveyden tukeminen. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2017.

Vaasan ammattikorkeakoulu

Männikkö, Maarit: Sairaanhoitajien kokemuksia kehitysvammaisista potilaista psykiatrisessa hoitotyössä. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu, 2006.