Emotionaalinen tuki

Jokainen ihminen tarvitsee elämässään muita ihmisiä. Saamme toisiltamme niin konkreettista apua kuin emotionaalista tukeakin. Emotionaalista tukea voi luonnehtia henkiseksi tueksi. Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi toisen henkilön kuuntelemista, hänen kanssaan keskustelemista, ylipäätään läsnäoloa tilanteessa tai vaikkapa kosketusta.

Kehitysvammaisten henkilöiden saamat avun ja tuen muodot painottuvat useimmiten konkreettiseen tekemiseen ja asioiden hoitoon (kuten siivous, kaupassa käyminen). Arjen sujumisen ja henkilön hyvinvoinnin näkökulmasta emotionaalinen tuki on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin konkreettisempi apu ja tuki.

Emotionaalista tukea on usein vaikea konkretisoida. Emotionaalisten tuen tarpeiden ennakointi ja tuntimääräinen tarkastelu viikkotasolla on käytännössä usein mahdotonta. Kuitenkin emotionaalinen tuki on monien henkilöiden kohdalla jopa kaikkein keskeisin avun ja tuen muoto, jonka puuttuminen voi aiheuttaa arjessa erilaisia ongelmatilanteita.

Emotionaaliseen tukeen liittyvien kysymysten tarkastelu on ajankohtaista. Meneillään oleva palvelurakenteen muutos tähtää kehitysvammaisten henkilöiden täysivaltaiseen kansalaisuuteen. Kehitysvammaiset henkilöt tulevat aiempaa vahvemmin osaksi yhteiskuntaa ja omaa lähiyhteisöään sekä siihen liittyviä ihmisiä, asioita ja ilmiöitä.

Heille tarjoutuu aiempaa enemmän mahdollisuuksia, he kohtaavat uusia tilanteita, tekevät uudenlaisia valintoja ja saavat erilaisia elämänkokemuksia. Tämä kaikki voi hämmentää, muuttaa arkea sekä aiheuttaa emotionaalisen tuen tarvetta.